Művészet és kézműipar

Felállítási feltételek és távozó levegő elvezetés

Példa távozó levegő elvezetésre megkerülő ág (bypass) csőcsonkon vagy távozó levegő kéményen keresztüli csatlakozás esetén

Általános felállítási feltételek

A kemence felállításánál minden oldalon 0,5 m-es biztonsági távolságot kell tartani az éghető anyagoktól és 1,0 m-es távolságot a plafontól. Ennél kisebb távolság esetén az ügyfélnek hőálló szigetelésről kell gondoskodnia. A nem gyúlékony anyagok esetén az oldaltávolság 0,20 m-re csökkenthető. A kemencét nem éghető alapra (A tűzvédelmi osztály DIN 4102 – például: beton, építési kerámia, üveg, alumínium, acél) állítsa. A talaj legyen egyenletes, hogy a kemence egyenes felállítása biztosított legyen. A kemence és a kapcsolóberendezés nem alkalmas szabadban történő működtetésre.

Távozó levegő elvezetés

Kerámia égetésénél az agyag, ill. a máz minőségétől függően egészségre káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel. Ezért a kilépő „égésgázokat“ tisztított formában kell a szabadba engedni. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson a kemencére egy elvezető csövezést, és az égésgázokat megfelelően vezesse el.

Elvezetőcsőként Ø 80 mm-es horganyzott acélcsövet vagy nemesacél csövet használhat (az N 300/H modellig). A csövet felfelé emelkedően kell elhelyezni. A friss levegő égésgázokhoz történő keveréséhez a helyiség elegendő szellőzése szükséges.

Az égésgázok elvezetésénél a távozó levegő legfeljebb kb. 200 °C hőmérsékletű lehet. Égésveszély áll fenn a megkerülő ág (bypass) csőcsonkjánál és a csövezésnél. Ügyeljen arra, hogy a fal hőálló anyagból kivitelezett (A) legyen. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy helyi szellőzés szerelővel az égésgázok elvezetőcsöveinek kivitelezéséhez.