Sztuka i rzemiosło

Wersja standardowa piece komorowe

Zalecamy:

W celu osiągnięcia długiego czasu eksploatacji wymurówki i elementów grzewczych nie należy długotrwale grzać pieca z maksymalną mocą. Do pracy w zakresie temperatury ok. 900 °C - 1230 °C polecamy modele N 100 - N 660, a do stałej pracy przy stale wysokiej temperaturze wypalania powyżej 1230 °C – nasze modele N 100/ H - N 660/ H.

Dwuścienne drzwi z długowiecznym uszczelnieniem. Front ze stali szlachetnej. (N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H)
Płyta z SiC chroniąca elementy grzewcze w dnie pieca i tworząca płaską powierzchnię załadowczą
Obudowa wykonana z podwójnych ścianek umożliwiająca obniżenie temperatury na zewnątrz. Osłony boczne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej. (N 100 – N 2200/H, NW 150 – NW 1000/H)
W celu ułatwienia obsługi zawieszany na drzwiach pieca sterownik można wyjąć z uchwytu
Swobodne promieniowanie cieplne dzięki elementom grzewczym umieszczonym na ceramicznych rurkach nośnych; optymalne rozmieszczenie umożliwiające bardzo równomierność temperatury (N 500 E, N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Przekaźnik półprzewodnikowy do sterowania grzaniem pieca. Cicho pracujące i prawie nie ulegające zużyciu przekaźniki półprzewodnikowe przełączają z dużą częstotliwością, umożliwiając optymalne dopasowanie przebiegu temperatury do krzywej wypalania.
Funkcja suszenia resztkowego: Za pomocą sterownika klapa regulująca dopływ powietrza zasilającego jest zamykana po osiągnięciu zadanej temperatury dla pieców N 100.. - N 300..NW 150 - NW 300, N 140 E - N 280 E, N 100 - N 300
Bezstopniowo regulowany otwór dolotowy powietrza umożliwiający optymalne doprowadzanie powietrza podczas wypalania i krótki czas schładzania. Układ automatycznego sterowania dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego (od modelu NW 440, od modelu N 440, N 500 E).
Sterowana silnikiem klapa odprowadzająca powietrze w środkowej części pokrywy pieca dla optymalnego odpowietrzania komory pieca (od modelu NW 440, od modelu N 440, od modelu N 500 E).
Równomierny odciąg gazów odlotowych dzięki umieszczeniu otworu odlotowego w tylnej części pokrywy pieca do modeli N 300, NW 300, N 280 E.