Technologia procesów termicznych

Pomiar temperatury w systemach gazu ochronnego

Miernik temperatury (ręczny)

Do pomiaru dokładnej temperatury obróbki cieplnej w skrzyniach lub torbach z uchwytem, napełnianych gazem, zaleca się zastosowanie miernika temperatury z termoelementem. Jest on zamontowany na stałe w dane skrzyni lub w uchwycie torby do napełniania gazem. Do pomiaru temperatury dostępny jest prosty miernik ręczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym lub miernik temperatury z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i złączem umożliwiającym wykonywanie dokumentacji z użyciem oprogramowania firmy Nabertherm, zamontowany w oddzielnej metalowej obudowie. Obydwa urządzenia wyposażone są w 2-stykowy wtyk do podłączenia termoelementu. Dzięki temu można zmierzyć temperaturę i ew. skorygować ją za pośrednictwem kontrolera. Na życzenie dostępna jest możliwość sterowania piecem na podstawie regulacji wsadu przy użyciu termoelementu zamontowanego bezpośrednio przy przedmiocie obrabianym.

Nr art.Opis
402000057Miernik temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, przyłączem 230 V 1/N, w metalowej obudowie
542100028Miernik temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, na baterie, urządzenie ręczne
V000800Przewód połączeniowy pomiędzy wyposażeniem hartowni z termoelementem wsadu i nr art. 402000057, 3 m
V000801Przewód połączeniowy pomiędzy wyposażeniem hartowni z termoelementem wsadu i nr art. 542100028, 3 m