Laboratuar

Katalitik ve termik ardıl yanma sistemleri, Atık gaz yıkama ünitesi

KAT 50 katalizatörli standart laboratuvar pota fırını L 5/11 için sayfa 12 Oluşan proses gazlarının yıkama yöntemiyle temizlenmesini sağlayan atık gaz yıkama ünitesi

Katalitik ardıl yanma sistemli kamaralı fırın N 150/14

Termik ardıl yanma sistemi

Katalitik ve termik ardıl yanma sistemleri KNV ve TNV, Atık gaz yıkama ünitesi

Özellikle ayrıştırıcılarda egzoz temizleme için Nabertherm, prosese göre tasarlanmış egzoz temizleme sistemleri sunmaktadır. Ardıl yakıcı, fırının egzoz çıkışına sabit olarak bağlanır ve fırının kumandasına ve güvenlik matriksine uygun olarak bağdaştırılır. Elde mevcut olan fırın sistemleri için de, müstakil kumanda edilebilen ve işletilebilen, fırından bağımsız egzoz temizleme sistemleri teklif edilebilmektedir.

Katalitik egzoz temizleyiciler, havadaki ayrıştırma prosesi sırasında saf hidrokarbon bileşimlerinin de temizlenmesinin gerektiği hallerde, özellikle enerji verimliliği nedenleriyle teklif edilmektedir. Havadaki ayrıştırma prosesinde büyük egzoz miktarlarının temizlenmesi söz konusu olduğunda veya egzoz gazlarının bir katalizatörü hasarlayabileceği tehlikesi ortaya çıktığında, termik ardıl yanma sistemleri kullanılır. Yanıcı olmayan veya yanıcı soygaz veya reaksiyon gazları altında yapılan bileşik ayrıştırma işleminde de ısıl müteakip yakmalar uygulanır.

Proseslerde büyük miktarda atık gaz oluşuyorsa veya oluşan atık gazların, atık gaz yakma kuleleri veya termik ardıl yanma sistemleri ile işlenmesi mümkün olmadığında atık gaz yıkama ünitesi kullanılır. Atık gazlar su duşu içinden geçirilir ve bunun sonunda yoğuşarak ayrıştırılır.

KNV katalitik ardıl yanma sistemleri

 • Organik egzozlarla birlikte havadaki ayrıştırma prosesi için optimum çözüm
 • Yanmamış hidrokarbonların zehirsiz, doğal bileşenlerine katalitik temizliği
 • Küçük paslanmaz gövdenin içine monteli
 • Egzoz gazlarının, katalitik temizlik amacıyla optimum reaksiyon sıcaklığına ön ısıtması için elektrikli ısıtıcı
 • Sistem dahilinde katalizatör peteklerinin çeşitli konumlarda temizliği
 • Ham gaz, reaksiyon petekleri ve çıkış sıcaklıklarının ölçümü için termo-elemanlar
 • Katalizatörün korunması için, ayarlanabilir durdurma sıcaklığı ile sıcaklık seçme sınırlayıcısı
 • Kontrol ve güvenlik tekniği göz önünde bulundurularak toplam sisteme olan uygun entegrasyon ile birlikte, ayrıştırma fırınının egzoz çıkışı ile egzoz fanları arasında direkt bağlantı
 • Katalizatör büyüklüğünün, egzoz gazı miktarına bağlı olarak belirlenmesi
 • Saf gaz ölçümleri için ölçüm bağlantıları (FID)

TNV termik ardıl yanma sistemleri

 • Büyük atıkgaz miktarlı, hava bileşik ayrıştırma prosesleri, ani duman bulutu şeklinde yayılan atıkgazlar, büyük debili akışkanlar ve yanıcı olmayan veya yanıcı soygaz veya reaksiyon gazları altında yapılan ayrıştırma işlemleri için optimal derecede uygundur
 • 850 °C’a varan sıcaklıklarda yakarak, egzoz gazlarının termik olarak parçalanması
 • Otomatik alevlendirmeli kompakt gaz brülörü ile ısıtma
 • Yanma odasında ve saf gaz girişinde termo elemanlar
 • Termik ardıl yanmanın korunması için sıcaklık tercih sınırlayıcısı
 • Egzoz gazı miktarına bağlı olarak tasarım
 • Saf gaz ölçümleri için ölçüm bağlantıları (FID)