Θερμική τεχνολογία

pdf

pdf

Θερµική βαφή, κατακρήµνιση, ανόπτηση, σκλήρυνση, νίτρωση, κόλληση σε ατµόσφαιρα αερίου προστασίας, µαλακτοποίηση, ξήρανση, βελτίωση – υτά είναι µερικές µόνον από τις εφαρµογές, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε το εκτενές πρόγραµµα των κλιβάνων και εγκαταστάσεών µας. Aπό τον συµπαγή κλίβανο σκλήρυνσης µέχρι την υπεραυτόµατη εγκατάσταση µε τεχνική διακίνησης και τεκµηρίωση διεργασίας. Θα βρούµε σίγουρα µια ειδική λύση για την εφαρµογή σας.

Θερμική τεχνολογία Ι

Φούρνοι και εγκαταστάσεις επαναφοράς, ανόπτησης, σκλήρυνσης, ανόπτησης σε διάλυμα, σφυρηλάτησης, θερμοσκλήρυνσης, προθέρμανσης, ξήρανσης, γήρανσης

Βίντεο προϊόντων

Thermprozesstechnik II griechisch

Φούρνοι, δοχεία αερίου, συστήματα σκλήρυνσης, λουτρά αιφνίδιας ψύχρανσης, δίσκοι φόρτωσης, λαβίδες, γάντια, καλάθια φόρτωσης, λοιπά εξαρτήματα

Produktvideos