The Nabertherm Furnace World 

News

Nowy katalog Produkcja Addytywna

Nowy katalog „Produkcja Addytywna” szczegółowo opisuje rozwiązania w zakresie obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych jako ostatni etap procesu w ramach addytwnej metody produkcji.

Czytaj więcej

Piece do obróbki cieplnej w atmosferze wodoru przeznaczone do pracy ciągłej

Piece przelotowe są właściwym rozwiązaniem do prowadzenia procesów o stałym czasie cyklu np. wygrzewania, starzenia, odpuszczania lub wyżarzania. Rozwiązanie pieca zależy od wymaganej przepustowości, wymagań technologicznych obróbki cieplnej (np. temperatury procesu, atmosfery w piecu) i wymaganego czasu cyklu.

Czytaj więcej