Κεντρικά γραφεία 

Η Nabertherm διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε όλον τον κόσμο, εξασφαλίζοντας συνεπή υποστήριξη σε κάθε περίπτωση.

Μπορείτε να αποστείλετε λεπτομερείς φωτογραφίες (pdf, jpg, png, gif) μέσω της λειτουργίας αναφόρτωσης (upload) για την καλύτερη επεξεργασία του ζητήματός σας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 8.0 MB.