Επικοινωνία

Το δυνατό σημείο της Nabertherm είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης στην βιομηχανία κλιβάνων. Σε συνδυασμό με μια κεντρική παραγωγής στη Γερμανία καθώς και πωλήσεις και εξυπηρέτηση κοντά στον πελάτη, διαθέτουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας. Μακροχρόνιοι εμπορικοί εταίροι και ίδιες εταιρείες διανομής σε όλες τις μεγάλες χώρες του κόσμου εγγυώνται την επί τόπου ατομική εξυπηρέτηση πελατών και την παροχή εξυπηρέτησης. Κλίβανοι και εγκατάσταση κλιβάνου υπάρχουν σε πελάτες αναφοράς στην περιοχή σας.

 

Πωλήσεις παγκοσμίως

Subsidiaries

Κεντρικά γραφεία

Σέρβις και Αντικατάσταση