Σέρβις και Αντικατάσταση 

Please call us:

+49 (4298) 922 474 (Spare parts)

or send a written inquiry to us:

To help you deal with repairs fast, we require the following information.

Μπορείτε να αποστείλετε λεπτομερείς φωτογραφίες (pdf, jpg, png, gif) μέσω της λειτουργίας αναφόρτωσης (upload) για την καλύτερη επεξεργασία του ζητήματός σας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 8.0 MB.