Θυγατρικές εταιρείες

Μπενελούξ
Nabertherm Benelux, Κάτω Χώρες
Τηλ. +31 6 284 000 80
contact@nabertherm.com

Κίνα
Nabertherm Ltd. (Shanghai)
150 Lane, No. 158 Pingbei Road, Minhang District
201109 Shanghai, Κίνα
Τηλ. +86 21 64902960
Φαξ. +86 21 64903107
contact@nabertherm-­cn.com

Γαλλία
Nabertherm SARL
20, Rue du Cap Vert
21800 Quetigny, Γαλλία
contact@nabertherm.fr

Μεγάλη Βρετανία
Nabertherm Ltd., Μεγάλη Βρετανία
Τηλ. +44 7508 015919
contact@nabertherm.com

Ιταλία
Nabertherm Italia
Via Trento N° 17
50139 Florence, Ιταλία
Τηλ. +39 348 3820278
Φαξ. +39 055 480835
contact@nabertherm.it

Ελβετία
Nabertherm Schweiz AG
Altgraben 31 Nord
4624 Härkingen, Ελβετία
Τηλ. +41 62 209 6070
Φαξ. +41 62 209 6071
contact@nabertherm.ch

Ισπανία
Nabertherm España
c/Marti i Julià, 8 Bajos 7a
08940 Cornellà de Llobregat, Ισπανία
Τηλ. +34 93 474 47 16
Φαξ. +34 93 474 53 03
contact@nabertherm.es

ΗΠΑ
Nabertherm Inc.
54 Read‘s Way
New Castle, DE 19720, ΗΠΑ
Τηλ. +1 302 322 3665
Φαξ. +1 302 322 3215
contact@nabertherm.com