Πωλήσεις παγκοσμίως

Arts & Crafts Τηλ. +49 (4298) 922-454
Advanced Materials/
Κεραμικά υλικά
Τηλ. +49 (4298) 922-434
Γυαλί Τηλ. +49 (4298) 922-434
Εργαστήριο/Οδοντοτεχνική Τηλ. +49 (4298) 922-464
Thermal Process Technology/
Χυτεύσεις
Τηλ. +49 (4298) 922-424
Αντικατάσταση Τηλ. +49 (4298) 922-474
Σέρβις Τηλ. +49 (4298) 922-333

Κεντρικά γραφεία/Γερμανία

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal (Germany)
Τηλ. +49 (04298) 922-0
Φαξ. +49 (04298) 922-129
contact@nabertherm.de

 

Πωλήσεις παγκοσμίως

Επιλέξτε τη χώρα, στην οποία θα θέλατε να επικοινωνήσει μαζί σας αντιπρόσωπος της εταιρείας μας. Μετά την επιλογή του βιομηχανικού κλάδου, το σύστημα θα σας προτείνει κάποιον τοπικό αντιπρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

πίσω στο μενού