News

Nowy katalog Produkcja Addytywna

Additive Fertigung

Nowy katalog „Produkcja Addytywna” szczegółowo opisuje rozwiązania w zakresie obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych jako ostatni etap procesu w ramach addytwnej metody produkcji. Nie wszystkie addytywne metody produkcji wymagają późniejszej obróbki cieplnej wyprodukowanych części. W przypadku większości procedur późniejszy cykl pieca gwarantuje odpowiednią jakość.

Wymagania pod względem pieca zależą od materiału, z którego wykonano elementy konstrukcyjne, temperatury pracy, atmosfery w piecu oraz oczywiście od addytywnej procedury produkcji. Od kompaktowych pieców komorowych ze skrzynkami z gazem ochronnym do odsprężania części topionych laserowo aż do pieców przemysłowych z wodorem wraz z niezbędną technologią zabezpieczania spiekania części zawierających środek wiążący – katalog obejmuje piece dla zastosowań z aluminium, tytanem, stalą, ceramiką, piaskiem i tworzywami sztucznymi.

Terminy targów

Electronica
Shanghai, China
14.04.2021 - 16.04.2021
Dental South China
Guangzhou, China
10.05.2021 - 13.05.2021
China International Powder Metallurgy
Shanghai, China
23.05.2021 - 25.05.2021