News

Nowy katalog Produkcja Addytywna

Additive Fertigung

Nowy katalog „Produkcja Addytywna” szczegółowo opisuje rozwiązania w zakresie obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych jako ostatni etap procesu w ramach addytwnej metody produkcji. Nie wszystkie addytywne metody produkcji wymagają późniejszej obróbki cieplnej wyprodukowanych części. W przypadku większości procedur późniejszy cykl pieca gwarantuje odpowiednią jakość.

Wymagania pod względem pieca zależą od materiału, z którego wykonano elementy konstrukcyjne, temperatury pracy, atmosfery w piecu oraz oczywiście od addytywnej procedury produkcji. Od kompaktowych pieców komorowych ze skrzynkami z gazem ochronnym do odsprężania części topionych laserowo aż do pieców przemysłowych z wodorem wraz z niezbędną technologią zabezpieczania spiekania części zawierających środek wiążący – katalog obejmuje piece dla zastosowań z aluminium, tytanem, stalą, ceramiką, piaskiem i tworzywami sztucznymi.

Terminy targów

Euroguss
Nürnberg, Germany
18.01.2022 - 20.01.2022
AMB
Stuttgart, Germany
13.09.2022 - 17.09.2022