Εγκατάσταση και εξαγωγή αέρα

Για μια ασφαλή χρήση του κλιβάνου πρέπει να τηρούνται μερικές απλές οδηγίες. Πως θα εγκαταστήσετε σωστά τον κλίβανό σας και πως θα συνδέσετε σωστά τον αγωγό εξαγωγής αέρα, θα τα βρείτε στα επόμενα.

Βίντεο προϊόντων