Κλίβανοι σύντηξης

Για τις εργασίες σας με γυαλί, η Nabertherm προσφέρει κλιβάνους τήξης σε διάφορα μεγέθη και μοντέλα. Παράλληλα με ένα επιτραπέζιο μοντέλο που εξοικονομεί χώρο, όλα τα άλλα μοντέλα διαθέτουν τροχούς, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε το χώρο στο συνεργείο σας κατά το βέλτιστο τρόπο. Για την επαγγελματική χρήση με υψηλή παραγωγική απόδοση, η Nabertherm προσφέρει ένα σύστημα εναλλαγής τραπεζιών που μειώνει τους χρόνους του κύκλου.

Βίντεο προϊόντων