Κλίβανοι θερμαινόμενοι με αέριο

Εάν οι διαδικασίες σας καύσης απαιτούν ιδιαίτερα μικρούς χρόνους θέρμανσης ή εάν δεν διαθέτετε δυνατότητες σύνδεσης ενός ηλεκτρικά θερμαινόμενου κλιβάνου, σας προσφέρονται οι θερμαινόμενοι με αέριο κλίβανοι θαλάμου της Nabertherm. Μέσω της ειδικής τοποθέτησης βελτιστοποιημένων καυστήρων, μπορεί να επιτευχθεί μια πολύ καλή θερμοκρασιακή ομοιομορφία. Εάν θέλετε να εργαστείτε στο ύπαιθρο χωρίς ηλεκτρική σύνδεση, η Naberthem προσφέρει έναν κλίβανο αερίου για εξωτερική χρήση (Rakuofen), που λειτουργεί με το σύνηθες προπάνιο (Propangas) του εμπορίου.

Βίντεο προϊόντων