Έλεγχος και τεκμηρίωση της διαδικασίας

Τα συστήματα ελέγχου (Controller) της Nabertherm προσφέρουν μια πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση και διαθέτουν ακόμη και στη βασική εκδοχή εκτενείς θεμελιώδεις λειτουργίες. Η εισαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται με απλό κέιμενο και οι κλίβανοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με πέντε προεπιλεγμένα υποδειγματικά προγράμματα. Μέσω της διεπαφής USB του βασικού εξοπλισμού, μπορούν να καταγράφονται καύσεις σε μια από την πλευρά του πελάτη χρησιμοποιούμενη κινητή κάρτα μνήμης (USB-Stick).

Βίντεο προϊόντων