Arts & Crafts /
Gas-Fired Chamber Kilns

Gasopvarmede kammerovne

Kammerovn NB 400 med stativ

Gasstrækning og termoelement på kammerovnovn

Ydelsesstærk brænder

Automatisk programforløb via controller

Bestemte brændeprocesser eller tilslutningsforhold kræver en gasopvarmet kammerovn. Korte opvarmningstider og meget gode brændingsresultater er herved sikkert overbevisende argumenter.

De med effektive gasbrændere udstyrede kammerovne NB 150 - NB 600 er velegnet til kreative anvendelser. En automatisk temperaturregulering er allerede indeholdt i standardudførelsen. Når brænderne er blevet tændt manuelt overtager controlleren reguleringen idet den automatisk omstiller brænderne mellem stor og lille belastning. Brænderne er optimeret således, at der opnås en relativ nøjagtig regulering allerede fra 300 °C. Det anbefales alligevel at tørre varerne fuldstændigt for at undgå fejlvarer pga. for hurtig opvarmning i nederste temperaturområde. Når programmet er færdigt, slukkes brænderne automatisk.

 • Stærke, atmosfæriske brændere til drift med naturgas (min 9,9 kWh/m3) eller flaskegas. Nødvendigt flydetryk ved fuld belastning min. 45 mbar
 • Speciel positionering af gasbrændere alt efter anvendelse med flammeføring for optimal jævn temperatur
 • Manuel justering af effekt og atmosfære (reducerende eller oxiderende)
 • Gasarmaturer iht. DVGW med flammeovervågning og sikkerhedsventil
 • Flerlags isolering med lette ovnsten, som modstår reduktion, og højkvalitets bagisolering til lavt gasforbrug
 • Selvbærende og robust loftskonstruktion, muret som hvælving. Der anvendes kun isoleringsmateriale, der er klassificeret som ikke kræftfremkaldende iht. TRGS 905, klasse 1 eller 2
 • Miljøvenlig, langtidsholdbar pulverbelægning på kabinettet
 • Dobbeltvægget, bagventilet kabinet
 • Dobbeltvægget dør med langtidsholdbar tætning
 • Indstillelig dør
 • Udsugningshætte
 • Levering inkl. Understel
 • Komfortabel ifyldningshøjde med understel på 760 mm (NB 150, NB 300) og 600 mm (NB 400, NB 600)
 • Korrekt brug iht. brugsanvisningen
ModelTmaxKammermål i mmVolumenUdvendige mål3 i mmEffektElektriskVægt
 °Cbdhi lBDH2kWtilslutning*1i kg
NB 1501300330530470150120014002050301-faset450
NB 3001300450700630300131515702200401-faset740
NB 4001300540750850440141016002350801-faset980
NB 60013005401100850650141019502350801-faset1150
1Ved manuel drift er det ikke nødvendigt med strømtilslutning *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 40
2Inklusive 470 mm (NB 150 - NB 300) hhv. 500 mm (NB 400 - NB 600) udsugning (demonterbar)
3Udvendige mål varierer ved udførelse med ekstraudstyr. Mål på forespørgsel