Εργαστήριο /
Λύσεις χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (clean room)

Λύσεις χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (clean room)

KTR 8000 ως κλίβανος παραγωγής σε χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας με φίλτρα για την ανακυκλοφορία του αέρα Κλίβανος αποστακτικού κέρατος με θερμά τοιχώματα NRA 1700/06 με ράφι φόρτωσης για την εγκατάσταση στον προθάλαμο με θύρα φόρτωσης στο χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρα

Κλίβανος υψηλής θερμοκρασίας με φόρτωση από χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, Διακοπής και φούρνου στο γκρίζο δωμάτιο

Κλίβανος -βεβιασμένης ανακυκλοφορίας αέρα -υψηλών θερμοκρασιών NAC 250/45 σε έκδοση χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Oι εφαρμογές χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας θέτουν αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με την έκδοση του επιλεγμένου κλιβάνου. Εάν εγκατασταθεί ο πλήρης κλίβανος στον χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, τότε δεν επιτρέπεται να υπάρξει καμία σημαντική μόλυνση της ατμόσφαιρας του χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Ειδικότερα όμως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η μόλυνση από σωματίδια θα μειωθεί στο ελάχιστο.

Η εκάστοτε συγκεκριμένη εφαρμογή καθορίζει την επιλογή της απαιτούμενης τεχνολογίας κλιβάνου. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται κλίβανοι βεβιασμένης ανακυκλοφορίας αέρα, για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη κατανομή της θερμοκρασίας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για υψηλότερες θερμοκρασίες η Nabertherm έχει ήδη σε χρήση πολλούς κλιβάνους θερμαινόμενους με ακτινοβολία.

Εγκατάσταση του κλιβάνου σε χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Όταν πρέπει να εγκατασταθεί ο πλήρης κλίβανος στο χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, τότε είναι σημαντικό, τόσο ο θάλαμος του κλιβάνου όσο και το περίβλημα του κλιβάνου και η ρύθμιση να παρέχουν μία καλή προστασία από την προσβολή. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται εύκολα. Ο θάλαμος του κλιβάνου είναι σφραγισμένος με μόνωση στην πίσω πλευρά. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί η κλάση καθαρότητας να βελτιωθεί μέσω πρόσθετου εξοπλισμού, όπως πχ. φίλτρο για τον φρέσκο αέρα ή την ανακυκλοφορία του αέρα στον κλίβανο. Συνιστάται η μονάδα χειρισμού και ο έλεγχος του κλιβάνου να εγκατασταθούν εκτός του χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Εγκατάσταση του κλιβάνου σε προθάλαμο (grey room), φόρτωση του κλιβάνου από το χώρο ­ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Άριστη ποιότητα χώρου ελέγχου ατμόσφαιρας επιτυγχάνεται όταν η εγκατάσταση του κλιβάνου γίνεται σε χώρο μη ελεγχόμενης ατμόσφαιρας με φόρτωση από τον χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Έτσι θα μειωθεί στο ελάχιστο η ακριβή θέση τοποθέτησης στο χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Η πρόσοψη και το εσωτερικός χώρος του κλιβάνου στο χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας είναι έτσι σχεδιασμένες που είναι εύκολο να καθαριστούν. Με αυτή τη διάταξη επιτυγχάνονται υψηλότερες κλάσεις χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Κλίβανος με θυρόφραγμα μεταξύ χώρου μη ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Τα logistics μεταξύ του προθαλάμου και του χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να βελτιστοποιηθούν με έναν εύκολο τρόπο. Εδώ χρησιμοποιούνται κλίβανοι με χώρισμα, οι οποίοι έχουν τη μια πόρτα στον προθάλαμο και την άλλη πόρτα στο χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Ο θάλαμος του κλιβάνου και η πλευρά του κλιβάνου που βλέπει προς το χώρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η μόλυνση από σωματίδια να μειωθεί στο μέγιστο.

Επικοινωνήστε μαζί μας, εάν αναζητάτε μία λύση για την θερμική επεξεργασία υπό συνθήκες χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θα σας προσφέρουμε ευχαρίστως το κατάλληλο μοντέλο κλιβάνου για τις απαιτήσεις σας.