Εργαστήριο /
Κλίβανοι αποστακτικού κέρατος

Κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με θερμά τοιχώματα για θερμοκρασίες έως 1100 °C

Σχηματική απεικόνιση κλιβάνου απόσταξης θερμού τοιχώματος με πρόσθετο εξοπλισμό 1 Αποστακτήρας 2 Θέρμανση 3 Μόνωση 4 Σύστημα διαχείρισης αερίου 5 Αντλία κενού 6 Ανεμιστήρας έμμεσο σύστημα ψύξης 7 Έξοδος έμμεσο σύστημα ψύξης 8 Φλόγα καυσαερίων (φλογοαυλός) 9 Κυκλοφορητής (μοντέλα NRA) 10 Φορέας παρτίδας 11 Περιέκτης αέρα έκτακτης ανάγκης

Εσωτερική θέρμανση για κλίβανο αποστακτικού κέρατος NRA ../06

Αυτοί οι αεριοστεγανοί κλίβανοι αποστακτικού κέρατος είναι εξοπλισμένοι με σύστημα άμεσης ή έμμεσης θέρμανσης ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ενδείκνυνται εξαιρετικά για διάφορες διαδικασίες θερμικής κατεργασίας, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένη ατμόσφαιρα προστατευτικών ή αντιδραστικών αερίων. Τα συμπαγή αυτά μοντέλα έχουν σχεδιαστεί και για θερμική κατεργασία σε στο κενό για θερμοκρασίες έως 600 °C. Ο εσωτερικός χώρος του κλιβάνου αποτελείται από αεριοστεγανό αποστακτικό κέρας εξοπλισμένο με σύστημα υδρόψυξης στην περιοχή της θύρας για προστασία της ειδικής στεγανοποίησης. Οι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος που είναι εξοπλισμένοι με αντίστοιχη τεχνολογία ασφαλείας ενδείκνυνται επίσης για εφαρμογές σε ατμόσφαιρα αντιδραστικών αερίων, όπως π.χ. υδρογόνου, ή εφόσον διαθέτουν το πακέτο IDB, για αδρανή διαχωρισμό ή για διαδικασίες πυρόλυσης.

Ανάλογα με το εύρος θερμοκρασίας που απαιτείται για την εκάστοτε διαδικασία, χρησιμοποιούνται διαφορετικές παραλλαγές μοντέλου:

Μοντέλα NRA ../06 μέγ. θερμ. έως 650 °C

 • Θερμικά στοιχεία κατανεμημένα εντός του αποστακτικού κέρατος
 • Θερμοκρασιακή ομοιομορφία έως +/- 5 °C εντός του ωφέλιμου χώρου
 • Αποστακτικό κέρας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571
 • Ανεμιστήρας ανακυκλοφορίας στο οπίσθιο τμήμα του αποστακτικού κέρατος για βελτιστοποίηση της θερμοκρασιακής ομοιομορφίας
 • Μόνωση από ορυκτοβάμβακα

Μοντέλα NRΑ ../09 μέγ. θερμ. 950 °C

 • Έκδοση όπως τα μοντέλα NRA ../06 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
  • Εξωτερικά εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης με θερμικά στοιχεία επί του αποστακτικού κέρατος
  • Αποστακτικό κέρας από πυρίμαχο χάλυβα 1.4828
  • Αποκλειστική χρησιμοποίηση μονωτικών υλικών που δεν ταξινομούνται ως καρκινογόνα, σύμφωνα με TRGS 905 (τεχνικοί κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες) κατηγορία 1 ή 2

Μοντέλα NR ../11 μέγ. θερμ. 1100 °C

 • Έκδοση όπως τα μοντέλα NRA ../09 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
  • Αποστακτικό κέρας από πυρίμαχο χάλυβα 1.4841
  • Χωρίς ανακυκλοφορία ατμόσφαιρας
 

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος NRA 25/09 Κλίβανος απόσταξης NRA 150/09 με έλεγχο διαδικασίας H1700 και κλείσιμο μπαγιονέτ

Αντλία κενού για την εκκένωση εν ψυχρώ του αποστακτικού κέρατος

Βασική έκδοση

 • Συμπαγές περίβλημα σε μορφή πλαισίου με εγκατεστημένα ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Λειτουργίες ρύθμισης και διοχέτευσης αερίου ενσωματωμένες στο περίβλημα του κλιβάνου
 • Συγκολλημένες επενδύσεις τροφοδότησης στο αποστακτικό κέρας ή στο κιβώτιο μεταφοράς του αέρα στους σε κλιβάνους με ανακυκλοφορία ατμόσφαιρας
 • Δεξιόστροφη αρθρωτή πόρτα
 • Ανοιχτό σύστημα νερού ψύξης
 • Ρύθμιση ανάλογα με το μέγεθος του κλιβάνου σε μοντέλα 950 °C- και 1100 °C κατανεμημένα σε μια ή περισσότερες ζώνες θέρμανσης
 • Ρύθμιση του χώρου του κλιβάνου με μέτρηση της θερμοκρασίας έξω από τον αποστακτήρα
 • Σύστημα παροχής αερίου για μη αναφλέξιμα προστατευτικά και αντιδραστικά αέρια με μετρητή ροής χειροκίνητη και μαγνητική βαλβίδα
 • Δυνατότητα σύνδεσης αντλίας κενού για εκκένωση εν ψυχρώ
 • Δυνατότητα εκκένωσης έως 600 °C με προαιρετική αντλία κενού
 • Ενδεδειγμένη χρήση στα πλαίσια των οδηγιών χρήσης
 • NTLog Basic για Nabertherm-Controller: εγγραφή στοιχείων διαδικασίας με USB-Stick

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Αναβάθμιση για άλλα μη εύφλεκτα αέρια, έκδοση H2 για εύφλεκτα αέρια
 • Αυτόματη έγχυση αερίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμιστή ροής MFC για εναλλασσόμενη ροή όγκου με δυνατότητα χειρισμού μέσω PLC Η3700, H1700
 • Αντλία κενού για εκκένωση του αποστακτικού κέρατος έως 600 °C για κενό ανάλογα με την αντλία έως 10‑5 mbar
 • Έμμεση ψύξη
 • Άμεση ψύξη
 • Εναλλάκτης θερμότητας με κλειστό κύκλωμα υδρόψυξης για ψύξη της θύρας
 • Διάταξη μέτρησης για υπολειπόμενη συγκέντρωση οξυγόνου
 • Θέρμανση πόρτας
 • Ρύθμιση θερμοκρασίας εκτελούμενη ως ρύθμιση φορτίου με μέτρηση θερμοκρασίας εντός και εκτός του αποστακτικού κέρατος
 • Αποστακτήρας από 2.4633 για μέγιστη θερμοκρασία (Tmax) 1150 °C
 • Έλεγχος και τεκμηρίωση της διαδικασίας σχετικά με το πακέτο λογισμικού VCD ή το Κέντρο Ελέγχου NCC της Nabertherm για την παρακολούθηση, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο
 

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος NRA 400/03 IDB με θερμικό σύστημα μετάκαυσης
Έκδοση IDB για διαχωρισμό υπό μη αναφλέξιμα και αναφλέξιμα προστατευτικά αέρια ή για διαδικασίες πυρόλυσης

Οι φούρνοι με αποστακτικό κέρας της σειράς NR και NRA ενδείκνυνται εξαιρετικά για διαχωρισμό με χρήση μη αναφλέξιμου προστατευτικού αερίου ή για διαδικασίες πυρόλυσης. Στην έκδοση IDB οι κλίβανοι διαθέτουν σχεδιασμό ασφαλείας βάσει του οποίου κατά την η επιτήρηση του εσωτερικού χώρου του κλιβάνου διενεργείται έκπλυση με προστατευτικό αέριο. Η καύση των απαερίων πραγματοποιείται σε μια θερμική μετάκαυση φλογοαυλό απαερίων. Τόσο η έκπλυση όσο και η λειτουργία του φλογοαυλού επιτηρούνται για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κλιβάνου.

 • Διεξαγωγή της διαδικασίας υπό ελεγχόμενη υπερπίεση
 • Σύστημα ελέγχου διαδικασίας H1700 με δυνατότητα ελέγχου μέσω PLC και οθόνης αφής με γραφικά στοιχεία για την εισαγωγή δεδομένων
 • Επιτηρούμενη αρχική πίεση των αερίων διεργασίας
 • Παράκαμψη για ασφαλή έκπλυση του εσωτερικού χώρου του κλιβάνου με αδρανές αέριο
 • Θερμική μετάκαυση των καυσαερίων
 

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος NRA 300/09 H2 για θερμική κατεργασία με χρήση υδρογόνου
Έκδοση Η2 για λειτουργία με καύσιμα αέρια διεργασίας

Οι φούρνοι αποστακτικού κέρατος εξοπλίζονται επιπρόσθετα και παραδίδονται με την απαιτούμενη τεχνολογία ασφαλείας, όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα αέρια διεργασίας όπως π.χ. υδρογόνο. Ως αισθητήρες ασφαλείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά δοκιμασμένα εξαρτήματα, που φέρουν σχετική πιστοποίηση. Οι κλίβανοι ρυθμίζονται μέσω ενός αλάνθαστου συστήματος χειρισμού SPS (S7-300F/σύστημα χειρισμού ασφαλείας).

 • Εισαγωγή καύσιμου αερίου διεργασίας με λειτουργία ρύθμισης σχετικής υπερπίεσης 50mbar
 • Πιστοποιημένη τεχνολογία ασφαλείας
 • Σύστημα ελέγχου διαδικασίας H3700 με δυνατότητα ελέγχου μέσω PLC και οθόνης αφής με γραφικά στοιχεία για την εισαγωγή δεδομένων
 • Πλεοναστικές βαλβίδες εισόδου του υδρογόνου
 • Ρύθμιση ελέγχου αρχικής πίεσης όλων των αερίων διεργασίας
 • Βαλβίδα παράκαμψης για ασφαλή έκπλυση του εσωτερικού χώρου του κλιβάνου με αδρανές αέριο
 • Φλογοαυλός θερμικής μετάκαυσης απαερίων
 • Δοχείο πλήρωσης εκτάκτου ανάγκης για έκπλυση του κλιβάνου σε περίπτωση σφάλματος
ΜοντέλοΜέγ. θερμ.ΜοντέλοΜέγ. Διαστάσεις ωφέλιμου χώρου σε mmΩφέλιμη χωρη-Ηλεκτρική
 °C θερμ. °CΠλ.βυτικότητα σε lσύνδεση*
NRA 17/..650 ή 950NR 17/11110022535022517τριφασική
NRA 25/..650 ή 950NR 25/11110022550022525τριφασική
NRA 50/..650 ή 950NR 50/11110032547532550τριφασική
NRA 75/..650 ή 950NR 75/11110032570032575τριφασική
NRA 150/..650 ή 950NR 150/111100450750450150τριφασική
NRA 200/..650 ή 950NR 200/1111004501000450200τριφασική
NRA 300/..650 ή 950NR 300/111100590900590300τριφασική
NRA 400/..650 ή 950NR 400/1111005901250590400τριφασική
NRA 500/..650 ή 950NR 500/1111007201000720500τριφασική
NRA 700/..650 ή 950NR 700/1111007201350720700τριφασική
NRA 1000/..650 ή 950NR 1000/11110087013508701000τριφασική
*Υποδείξεις σχετικά με την τάση τροφοδοσίας βλέπε Σελίδα 73
 

Κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με ανυψούμενη πλατφόρμα έως 1100 °C

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος με ανυψούμενη πλατφόρμα LBR 300/11 H2 με τεχνολογία ασφαλείας για λειτουργία με υδρογόνο ως αέριο διαδικασίας Σύστημα διαχείρισης αερίου σε κλίβανο αποστακτικού κέρατος με ανυψούμενη πλατφόρμα LBR 300/11 H2

Οι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με ανυψούμενη πλατφόρμα της σειράς LBR είναι κατάλληλοι για διαδικασίες στην παραγωγή, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό αέρια προστασίας/αντίδρασης. Όσον αφορά τα βασικά δεδομένα απόδοσης, τα μοντέλα αυτά είναι κατασκευασμένα όπως τα μοντέλα SR. Το μέγεθος και η κατασκευή τους με ηλεκτρο-υδραυλικά κινούμενη ανυψούμενη πλατφόρμα διευκολύνει την τροφοδοσία στην παραγωγή. Οι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος είναι διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη και τύπους.

Βασική έκδοση (όλα τα μοντέλα)

 • Μεγ. θερμ. 650 °C, 950 °C ή 1100 °C
 • Περίβλημα στην κατασκευή πλαισίου με τοποθετημένα φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Τροφοδοσία από μπροστά
 • Το δάπεδο του κλιβάνου κινείται ηλεκτρο-υδραυλικά
 • Σύστημα έγχυσης αερίου για άφλεκτο αέριο προστασίας ή αντίδρασης με μετρητή παροχής και μαγνητική βαλβίδα
 • Η ρύθμιση θερμοκρασίας εκτελείται ως ρύθμιση θαλάμου κλιβάνου
 • Δυνατότητα σύνδεσης για μια προαιρετική αντλία κενού (ψυχρή εκκένωση ή λειτουργία έως 600 °C υπό κενό)
 • Ενδεδειγμένη χρήση στα πλαίσια των οδηγιών χρήσης
 • NTLog Basic για ελεγκτή Nabertherm: Εγγραφή δεδομένων διαδικασίας με στικάκι USB
 • Πρόσθετος εξοπλισμός, για τον τύπο H2 και τον τύπο IDB βλέπε τα μοντέλα NR και NRA
 

Κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με ψυχρά τοιχώματα για θερμοκρασίες έως 2400 °C ή 3000 °C

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος SVHT 9/24-W με σύστημα θέρμανσης βολφραμίου

Δομοστοιχείο θέρμανσης από γραφίτη

Κυλινδρικό αποστακτικό κέρας με σύστημα θέρμανσης βολφραμίου

Διανομή νερού ψύξης

Οι φούρνοι αποστακτικού κέρατος της σειράς SVHT παρέχουν σε σύγκριση με τα μοντέλα VHT (βλ. σελ. 64 κ.έπ.) ακόμη καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με το τελικό κενό και τη μέγιστη θερμοκρασία. Σχεδιασμένα ως κλίβανοι φρεατίου με σύστημα θέρμανσης βολφραμίου, τα μοντέλα SVHT ..-W ενδείκνυνται για διαδικασίες σε μέγιστη θερμοκρασία 2400 °C ακόμη και σε υψηλό κενό. Οι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος SVHT ..-GR με σύστημα θέρμανσης από γραφίτη, σχεδιασμένα επίσης ως κλίβανοι φρεατίου, λειτουργούν σε ατμόσφαιρα ευγενούς αερίου ακόμη και σε μέγιστη θερμοκρασία 3000 °C.

 • Βασικά μεγέθη με εσωτερικό χώρο φούρνου 2 ή 9 λίτρων
 • Σχεδιασμένοι με φρεάτιο για τροφοδοσία φορτίου από επάνω
 • Κατασκευή πλαισίου με εγκατεστημένα δομικά ελάσματα ανοξείδωτου χάλυβα
 • Υδρόψυκτο δοχείο ανοξείδωτου χάλυβα με διπλά τοιχώματα
 • Χειροκίνητος χειρισμός για λειτουργία σε περιβάλλον προστατευτικού αερίου και σε κενό
 • Χειροκίνητη παροχή αερίου για άκαυστο αέριο διεργασίας
 • Αναβαθμός μπροστά από τον κλίβανο αποστακτικού κέρατος για εργονομικό ύψος τροφοδοσίας κλιβάνου
 • Καπάκι δοχείου με διατάξεις απόσβεσης κρούσεων λόγω πίεσης αερίου
 • Σύστημα χειρισμού και ρύθμισης καθώς και σύστημα παροχής αερίου ενσωματωμένα στο περίβλημα του κλιβάνου
 • Ενδεδειγμένη χρήση στα πλαίσια των οδηγιών χρήσης
 • Περαιτέρω βασικές ιδιότητες προϊόντος, βλ. περιγραφή της βασικής έκδοσης των μοντέλων VHT

Εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης

SVHT ..-GR

 • Κατάλληλο για τις διαδικασίες:
  • Σε προστατευτικά ή αέρια αντίδρασης ή σε κενό αέρα για θερμοκρασίες έως, στα πλαίσια των μέγιστων ορίων θερμοκρασίας
  • Σε αδρανές αέριο (αργό) για θερμοκρασίες έως και 3000  °C
 • Μέγιστο κενό ανάλογα με τον τύπο της εγκατεστημένης αντλίας έως 10-4 mbar
 • Σύστημα θέρμανσης: θερμαντικά στοιχεία γραφίτη σε κυλινδρική διάταξη
 • Μόνωση: μόνωση γραφίτη
 • Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω οπτικού πυρόμετρου

SVHT ..-W

 • Ρυθμιζόμενα για διαδικασίες σε περιβάλλον προστατευτικών ή αντιδραστικών αερίων ή σε κενό για θερμοκρασία έως 2400 °C
 • Μέγιστο κενό ανάλογα με τον τύπο της εγκατεστημένης αντλίας έως 10-5 mbar
 • Σύστημα θέρμανσης: κυλινδρικό δομοστοιχείο θέρμανσης βολφραμίου
 • Μόνωση: προστατευτικά ελάσματα βολφραμίου και μολυβδαινίου
 • Οπτική μέτρηση θερμοκρασίας με πυρόμετρο
 • Πρόσθετος εξοπλισμός, όπως π.χ. αυτόματος έλεγχος αερίων διεργασίας ή έκδοση για λειτουργία με καυστά αέρια, συμπεριλαμβανομένου συστήματος ασφαλείας βλέπε μοντέλα VHT
ΜοντέλοΜεγ. θερμ.Διαστάσεις ωφέλιμουΩφέλιμη χωρηΕξωτερικές διαστάσεις2 σε mmΘερμικήΗλεκτρική
 °Cχώρου Ø x h σε mmτικότητα σε lΠλ.βυαπόδοση kW1σύνδεση*
SVHT 2/24-W2400150 x 1502,513002500200055τριφασική
SVHT 9/24-W2400230 x 2309,514002900210095τριφασική
         
SVHT 2/30-GR3000150 x 1502,514002750210065τριφασική
SVHT 9/30-GR3000230 x 2309,515002900210090τριφασική
1Ισχύς παροχής, ανώτερη ανάλογα με το μοντέλο *Υποδείξεις σχετικά με την τάση τροφοδοσίας βλέπε Σελίδα 73
2Οι εξωτερικές διαστάσεις ποικίλλουν σε έκδοση με πρόσθετο εξοπλισμό. Διαστάσεις κατόπιν αιτήματος.
 

Κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με ψυχρά τοιχώματα για θερμοκρασίες έως 2400 °C

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 500/22-GR H2 με δοχείο CFC και πακέτο επέκτασης για τη λειτουργία με υδρογόνο.

Σύστημα θέρμανσης γραφίτη

Χρησιμοποίηση θέρμανσης μολυβδαινίου ή βολφραμίου

Θερμαντήρας διισιλιούχου μολυβδαινίου με μόνωση ινών

Οι συμπαγείς κλίβανοι αποστακτικού κέρατος της σειράς VHT σχεδιάζονται ως ηλεκτρικά θερμαινόμενοι κλίβανοι-θάλαμοι υψηλών θερμοκρασιών με σύστημα θέρμανσης από γραφίτη, μολυβδαίνιο, βολφράμιο ή MoSi2. Χάρη στην ποικιλία των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του συστήματος θέρμανσης, όσο και στον πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό τους, οι κλίβανοι απόσταξης παρέχουν στον πελάτη τη δυνατότητα εκτέλεσης τεχνικά απαιτητικών διαδικασιών.

Ο αποστακτήρας Το δοχείο με στεγανοποίηση κενού επιτρέπει την εκτέλεση διαδικασιών θερμικής κατεργασίας είτε σε περιβάλλον προστατευτικού και αντιδραστικού αερίου ή σε κενό ανάλογα με τις προδιαγραφές του κλιβάνου έως 10-5 bar. Η βασική κλιβανος είναι κατάλληλ για λειτουργία με μη αναφλέξιμα προστατευτικά ή αντιδραστικά αέρια ή σε κενό. Η έκδοση Η2 προτείνεται για λειτουργία με χρήση υδρογόνου ή άλλων καυστών αερίων. Πυρήνας της συγκεκριμένης έκδοσης είναι ένα πιστοποιημένο πακέτο λειτουργιών ασφαλείας, που εγγυάται ανά πάσα στιγμή ασφαλή λειτουργία και ενεργοποιεί το αντίστοιχο πρόγραμμα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση σφάλματος.

Εναλλακτικές προδιαγραφές θέρμανσης

Οι ακόλουθες παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε σχέση με τις απαιτήσεις της διαδικασίας:

VHT .../..-GR με μόνωση και σύστημα θέρμανσης γραφίτη

 • Κατάλληλο για διαδικασίες σε περιβάλλον προστατευτικού και αντιδραστικού αερίου ή σε κενό
 • Μέγ. θερμ. 1800 °C, 2200 °C ή 2400 °C (VHT 40/.. - VHT 100/..)
 • Μέγιστο κενό βάσει χρησιμοποιούμενου τύπου αντλίας έως 10-4 mbar
 • Μόνωση από πίλημα γραφίτη

VHT …/..-MO ή VHT …/..-W με σύστημα θέρμανσης μολυβδαινίου ή βολφραμίου

 • Κατάλληλο για διαδικασίες υψηλής καθαρότητας σε περιβάλλον προστατευτικού και αντιδραστικού αερίου ή σε κενό
 • Μέγ. θερμ. 1200 °C, 1600 °C ή 1800 °C (βλ. πίνακα)
 • Μέγιστο κενό βάσει χρησιμοποιούμενου τύπου αντλίας έως 10-5 mbar
 • Μόνωση από προστατευτικά ελάσματα μολυβδαινίου

VHT …/..-KE με μόνωση από ίνες και σύστημα θέρμανσης με χρήση θερμικών στοιχείων από MoSi2

 • Κατάλληλο για διαδικασίες σε περιβάλλον προστατευτικού και αντιδραστικού αερίου ή σε αέρα ή σε κενό
 • Μέγ. θερμ. 1800 °C
 • Μέγιστο κενό βάσει χρησιμοποιούμενου τύπου αντλίας έως 10-2 mbar (έως 1300 °C)
 • Μόνωση από υψηλής καθαρότητας ίνες οξειδίου του αλουμινίου
 • Αποκλειστική χρησιμοποίηση μονωτικών υλικών που δεν ταξινομούνται ως καρκινογόνα, σύμφωνα με TRGS 905 (τεχνικοί κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες) κατηγορία 1 ή 2
 

Σχηματική απεικόνιση κλίβανου απόσταξης ψυχρού τοιχώματος με πρόσθετο εξοπλισμό 1 Αποστακτήρας 2 Θέρμανση 3 Μόνωση 4 Σύστημα διαχείρισης αερίου 5 Αντλία κενού 6 Διανομή νερού ψύξης 7 Ελεγκτής 8 Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου 9 Μετασχηματιστής θέρμανσης 10 Φορέας παρτίδας στο κιβώτιο επεξεργασίας Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 8/16‑MO με πακέτο αυτοματισμών

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 100/16‑MO με πακέτο αυτοματισμών

Βασική έκδοση

 • Στάνταρ διαστάσεις 8 - 500 λίτρα χώρος κλίβανου
 • Υδρόψυκτος αποστακτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Πλαίσιο από ανθεκτικά χαλύβδινα προφίλ, φιλικό στη συντήρηση με εύκολα αφαιρούμενες λαμαρίνες επένδυσης από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Τροχήλατο περίβλημα για εύκολη μεταφορά, στο μοντέλο VHT 8
 • Διανομέας ψυχρού νερού με στρόφιγγα διακοπής στρόφιγγες χειρός πρόδρομης και ανάδρομης ροής, με αυτόματη παρακολούθηση ροής, με ανοιχτό σύστημα υδρόψυξης
 • Ρυθμιζόμενα κυκλώματα υδρόψυξης με ένδειξη ροής και θερμοκρασίας, καθώς και ασφάλειες προστασία υπερθέρμανσης
 • Σύστημα χειρισμού και ελεγκτήρας, ενσωματωμένα στο περίβλημα
 • Έλεγχος διαδικασίας με ελεγκτή P470
 • Ελεγκτής υπερθέρμανσης με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία απενεργοποίησης για θερμική κλάση προστασίας 2 σύμφωνα με το EN 60519-2
 • Χειροκίνητος χειρισμός των λειτουργιών αερίων διεργασίας και κενού
 • Χειροκίνητη παροχή αερίου για ένα αέριο διεργασίας (N2, Ar ή μη καύσιμο μείγμα υδρογόνου-αζώτου) με ρυθμιζόμενη ροή
 • Παράκαμψη με χειροκίνητη βαλβίδα για την ταχεία μερική ή ολική πλήρωση του εσωτερικού του κλιβάνου
 • Χειροκίνητη εξαγωγή αερίου με βαλβίδα υπερχείλισης (20 mbar σχετική) για τη λειτουργία υπερ-πίεσης
 • Αντλία κενού μίας βαθμίδας με περιστρεφόμενα πτερύγια, με σφαιρική στρόφιγγα για την προεκκένωση και θερμικές κατεργασίες κενού σε αδρό κενό έως 5 mbar
 • Μανόμετρο για τον οπτικό έλεγχο της πίεσης
 • Ενδεδειγμένη χρήση στα πλαίσια των οδηγιών χρήσης
 

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 40/22-GR με ανυψούμενη θύρα με μοτέρ και μπροστινό πλαίσιο για σύνδεση σε Glovebox

Θερμική κατεργασία ράβδων χαλκού με χρήση υδρογόνου στον κλίβανο αποστακτικού κέρατος VHT 8/16‑MO

Θερμοστοιχείο τύπου S με αυτόματη διάταξη αφαίρεσης για εξαιρετικά αποτελέσματα ρύθμισης στα κατώτερα επίπεδα θερμοκρασίας)

Μοριακή στροβιλοαντλία

Πρόσθετος εξοπλισμός περίβλημα/θερμαντήρας

 • Περίβλημα προαιρετικά με δυνατότητα διαχωρισμού για τη διέλευση από μικρά ανοίγματα θύρας (VHT 8)
 • Ανυψούμενη θύρα
 • Εξατομικευμένα προγράμματα θέρμανσης

Πρόσθετος εξοπλισμός σύστημα διαχείρισης αερίου

 • Χειροκίνητη παροχή αερίου για δεύτερο αέριο διεργασίας (N2, Ar ή μη καύσιμο μείγμα υδρογόνου-αζώτου) με ρυθμιζόμενη ροή και παράκαμψη
 • Ελεγκτής ροής μάζας για μεταβλητούς όγκους ροής και παραγωγή μειγμάτων αερίων με δεύτερο αέριο διεργασίας (μόνο με το πακέτο αυτοματισμών)
 • Εσωτερικό δοχείο επεξεργασίας από μολυβδαίνιο, βολφράμιο, γραφίτη ή CFC, το οποίο συνιστάται ιδιαίτερα για τις διακασίες διαχωρισμού. Το δοχείο με δυνατότητα άμεσης εισαγωγής/εξαγωγής αερίου τοποθετείται στο θάλαμο του κλιβάνου και προσφέρει καλύτερη θερμοκρασιακή ομοιομορφία. Τα δημιουργούμενα καυσαέρια οδηγούνται στην έξοδο του εσωτερικού θαλάμου επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού. Η αλλαγή της διαδρομής εισόδου των αερίων μετά το διαχωρισμό έχει ως αποτέλεσμα καθαρότερο καθαρό επεξεργασμένο ατμοσφαιρικό αέριο κατά τη διάρκεια της πυροσυσσωμάτωσης.

Πρόσθετος εξοπλισμός κενό

 • Αντλία κενού δύο βαθμίδων με περιστρεφόμενα πτερύγια, με σφαιρική στρόφιγγα για την προεκκένωση και για θερμικές κατεργασίες σε κενό (έως 10-2 mbar) συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής συσκευής μέτρησης πίεσης
 • Μοριακή στροβιλοαντλία με βαλβίδα φραγής για προεκκένωση και θερμικές κατεργασίες σε υψηλό κενό (έως 10-5 mbar), συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής ηλεκτρικής συσκευής συνεχούς μέτρησης πίεσης και ενισχυτικής αντλίας
 • Πρόσθετες αντλίες κενού, κατόπιν αιτήματος
 • Λειτουργία μερικής πίεσης: εισαγωγή προστατευτικού αερίου υπό ρυθμιζόμενη υποπίεση (μόνο με το πακέτο αυτοματισμών)

Πρόσθετος εξοπλισμός ψύξη

 • Εναλλάκτης θερμότητας με κλειστό κύκλωμα υδρόψυξης
 • Άμεση ψύξη

Πρόσθετος εξοπλισμός ρύθμιση και τεκμηρίωση

 • Θερμοστοιχείο φορτίου με ένδειξη
 • Μέτρηση θερμοκρασίας για μοντέλα 2200 °C με χρήση πυρόμετρου στο παραπάνω εύρος θερμοκρασίας και θερμοστοιχείου τύπου C με αυτόματη διάταξη αφαίρεσης για εξαιρετικά αποτελέσματα ρύθμισης στα κατώτερα επίπεδα θερμοκρασίας (από την έκδοση VHT 40/..-GR και άνω)
 • Πακέτο αυτοματισμών με σύστημα ελέγχου διαδικασίας H3700
  • Οθόνη αφής γραφικών 12“
  • Εισαγωγή όλων των δεδομένων διαδικασίας, όπως θερμοκρασίας, ρυθμού θέρμανσης, παροχής αερίων, κενού μέσω της οθόνης αφής
  • Οπτική παρουσίαση όλων των δεδομένων διαδικασίας σε οθόνη διαχείρισης διαδικασίας
  • Αυτόματη παροχή αερίου για ένα αέριο διεργασίας (N2, Ar ή μη καύσιμο μείγμα υδρογόνου-αζώτου) με ρυθμιζόμενη ροή
  • Παράκαμψη για ολική και μερική πλήρωση του δοχείου με αέριο διεργασίας ελεγχόμενη μέσω του προγράμματος
  • Αυτόματο πρόγραμμα πριν και μετά το τέλος της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης δοκιμής διαρροής για την ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου
  • Αυτόματη εξαγωγή αερίου με βαλβίδα με φυσερό και βαλβίδα υπερχείλισης (20 mbar σχετική) για τη λειτουργία υπερ-πίεσης
  • Συσκευή συνεχούς μέτρησης απόλυτης και σχετικής πίεσης
 • Έλεγχος και τεκμηρίωση της διαδικασίας σχετικά με το πακέτο λογισμικού VCD ή το Κέντρο Ελέγχου NCC της Nabertherm για την παρακολούθηση, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο
 

Αντλία κενού μιας βαθμίδας με περιστρεφόμενα πτερύγια για θερμικές κατεργασίες σε αδρό κενό έως 5 mbar Αντλία κενού δύο βαθμίδων με περιστρεφόμενα πτερύγια για θερμικές κατεργασίες σε κενό έως 10-2 mbar

Κιβώτιο επεξεργασίας από γραφίτη με φορέα παρτίδας

Κιβώτιο επεξεργασίας από μολυβδαίνιο με έξι επικαλύψεις παρτίδας

Ένθετο για αδρανή διαχωρισμό

Ορισμένες διαδικασίες απαιτούν την αφαίρεση των συνδετικών πρόσθετων του φορτίου υπό μη αναφλέξιμα αέρια προστασίας ή αντίδρασης με θερμό τοίχωμα. Για τις διαδικασίες αυτές συνιστούμε έναν κλίβανο αποστακτικού κέρατος (βλ. μοντέλα NR .. Ή SR ..). Στους κλίβανους αυτούς εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αποφυγή σχηματισμού εναποθέσεων συμπυκνώματος.

Εάν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η διαφυγή μικρών ποσοτήτων κατάλοιπων συνδετικών πρόσθετων σε κλίβανος VHT, να διαμορφωθεί κατάλληλα ο κλίβανος αποστακτικού κέρατος.

Ο χώρος του κλίβανου εξοπλίζεται με πρόσθετο εσωτερικό τμήμα με απευθείας έξοδο στον πυρσό απερίων. Με το σύστημα αυτό μειώνεται η ρύπανση του χώρου του κλίβανου από τα απαέρια που δημιουργούνται κατά την αφαίρεση των συνδετικών μέσων.

Ανάλογα με τη σύνθεση των απαερίων μπορεί να κατασκευαστεί ανάλογα ο διάδρομος απαερίων.

 • Φλόγα καύσης απαερίων
 • Παγίδα συμπυκνώματος για διαχωρισμό
 • Μετεπεξεργασία απαερίων ανάλογα με τη διαδικασία μέσω συστήματος καθαρισμούς
 • Θερμαινόμενη έξοδος απαερίων για την αποφυγή εναποθέσων συμπυκνώματος στο διάδρομο απαερίων
 VHT ../..-GRVHT ../..-MOVHT ../18-WVHT ../18-KE
Μέγ. θερμ.1800 °C ή 2200 °C1200 °C ή 1600 °C1800 °C1800 °C
Αδρανές αέριο
Αέρας/Οξυγόνο---
Υδρογόνο3,4331,3
Αδρό, λεπτό κενό (>10-3 mbar)2
Υψηλό κενό (<10-3 mbar)42
Υλικό θερμαντήραΓραφίτηςΜολυβδαίνιοΒολφράμιοMoSi2
Υλικό μόνωσηςΠίλημα γραφίτηΜολυβδαίνιοΒολφράμιο/ΜολυβδαίνιοΜολυβδαίνιο
2Εξαρτάται από τη θερμοκρασία3μόνο για πακέτο ασφαλείας για αναφλέξιμα προστατευτικά ή αντιδραστικά αέρια.
1Η μέγιστη θερμοκρασία μειώνεται στους 1400 °C 4έως 1800 °C
ΜοντέλοΕσωτερικές διαστάσεις του ένθετου σε mmΧωρητικότητα
 πβυσε l
VHT 8/..1202101503,5
VHT 25/..20035020014,0
VHT 40/..25043025025,0
VHT 70/..32547532550,0
VHT 100/..42550042590,0
VHT 250/..575700575230,0
VHT 500/..725850725445,0
ΜοντέλοΕσωτερικές διαστάσειςΌγκοςΜέγ. ΦόρτωσηΕξωτερικές διαστάσεις6Θερμαντική ισχύς σε kW4
 Πλ.βυσε Lκλιβάνου/kgΠλ.βυΓραφίτηςΜολυβδαίνιοΒολφράμιοΚεραμικές ίνες
VHT 8/..170240200851250 (800)111002700527/27/-219/3435012
VHT 25/..250400250252015002500220070/90/-245/6538525
VHT 40/..3004503004030160026005230083/103/125254/90310030
VHT 70/..375500375705018005330052400105/125/150270/110313055
VHT 100/..450550450100751900350052500131/155/175290/1403κατόπιν ειδικής παραγγελίας85
VHT 250/..6007506002501753000143003100180/210/-2κατόπιν ειδικής παραγγελίαςκατόπιν ειδικής παραγγελίαςκατόπιν ειδικής παραγγελίας
VHT 500/..7509007505003503200145003300220/260/-2κατόπιν ειδικής παραγγελίαςκατόπιν ειδικής παραγγελίαςκατόπιν ειδικής παραγγελίας
1με αποσπώμενη μονάδα ενεργοποίησης συστήματος 4Υψηλότερη τιμή σύνδεσης ανάλογα με το μοντέλο
21800 °C/2200 °C/2400 °C 5Διαστάσεις μικρότερες ανάλογα με τον τύπο της θέρμανσης
31200 °C/1600 °C6Οι εξωτερικές διαστάσεις ποικίλλουν σε έκδοση με πρόσθετο εξοπλισμό. Διαστάσεις κατόπιν αιτήματος.
 

Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 100/15‑KE Η2 με μόνωση ινών και πακέτο επέκτασης για λειτουργία με υδρογόνο, 1400 °C Κλίβανος αποστακτικού κέρατος VHT 40/16‑MO H2 με πακέτο επέκταση για υδρογόνο και ένθετο

Σύστημα διαχείρισης αερίου

Έκδοση Η2 για λειτουργία με υδρογόνο ή άλλα καυστά αέρια

Στην έκδοση Η2 οι φούρνοι αποστακτικού κέρατος της σειράς VHT …/MO ή VHT …/GR λειτουργούν με υδρογόνο ή άλλα καυστά αέρια. Για τις εφαρμογές αυτές εξοπλίζονται επιπρόσθετα με την απαιτούμενη τεχνολογία ασφαλείας. Ως αισθητήρες ασφαλείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά δοκιμασμένα εξαρτήματα που φέρουν σχετική πιστοποίηση. Οι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος ρυθμίζονται μέσω ενός αλάνθαστου συστήματος χειρισμού SPS (S7-300F/σύστημα χειρισμού ασφαλείας).

 • Πιστοποιημένη τεχνολογία ασφαλείας
 • Πακέτο αυτοματισμών
 • Πλεοναστικές βαλβίδες εισαγωγής αερίου για υδρογόνο
 • Ελεγχόμενες αρχικές πιέσεις όλων των αερίων διεργασίας
 • Παράκαμψη για την ασφαλή πλύση του εσωτερικού του κλιβάνου με αδρανές αέριο
 • Δοχείο πλήρωσης εκτάκτου ανάγκης ελεγχόμενης πίεσης με αυτόματα ανοιγόμενη μαγνητική βαλβίδα
 • Φλογοαυλός (ηλεκτρικής θέρμανσης ή θέρμανσης αερίου) για την μετάκαυση H2
 • Λειτουργία υπό ατμόσφαιρα: Εισαγωγή H2 (υδρογόνου) σε ελεγχόμενη υπερπίεση (50 mbar σχετική) στον αποστακτήρα από τη θερμοκρασία του χώρου

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Λειτουργία μερικής πίεσης: Εισαγωγή H2 σε ελεγχόμενη υποπίεση (μερική πίεση) στον αποστακτήρα από 750  °C θερμοκρασία θαλάμου του κλιβάνου
 • Κιβώτιο επεξεργασίας στον αποστακτήρα για την απομάκρυνση συνδετικού υλικού υπό υδρογόνο
 • Έλεγχος και τεκμηρίωση της διαδικασίας σχετικά με το Κέντρο Ελέγχου NCC της Nabertherm για την παρακολούθηση, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο