Sztuka i rzemiosło /
Ustawienie i wyprowadzenie gazó odlotowych

Ustawienie i wyprowadzenie gazó odlotowych

Przykład wyprowadzenia powietrza odlotowego przy podłączeniu przez króciec obejściowy lub okap kominowy.

Ustawienie

Podczas instalacji należy z każdej strony pieca zachować odstęp 0,5 m od materiałów palnych oraz 1,0 m od stropu. Jeżeli odległość od stropu będzie mniejsza, użytkownik jest zobowiązany zapewnić izolację odporną na działanie wysokiej temperatury. W przypadku materiałów niepalnych minimalną odległość z boku można zmniejszyć do 0,20 m. Piec należy ustawić na niepalnym podłożu (klasa odporności ogniowej A wg DIN 4102, na przykład: beton, ceramika budowlana, szkło, aluminium, stal). Aby piec stał prosto, posadzka musi być równa. Piec i rozdzielnica nie są przystosowane do eksploatacji na zewnątrz.

Odprowadzenie powietrza wylotowego

W zależności od rodzaju gliny czy szkliwa podczas wypalania wyrobów ceramicznych mogą być emitowane gazy i opary szkodliwe dla zdrowia. EDlatego wymagane jest, aby uchodzące spaliny były odpowiednio odprowadzane na zewnątrz. W tym celu zalecamy podłączenie do pieca rur umożliwiających stosowne odprowadzenie spalin.

Funkcję tę mogą pełnić rury o średnicy Ø 80 mm wykonane ze stali ocynkowanej lub szlachetnej (do modelu N 300/H). Rury muszą przebiegać wznosząco. Aby umożliwić dopływ świeżego powietrza do spalania, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu.

Maksymalną temperaturę spalin należy przyjąć na poziomie ok. 200 °C. W pobliżu króćca rurowego i rur istnieje zagrożenie oparzeniem. Przepust ścienny (A) musi być wykonany z żaroodpornego materiału. Budowę instalacji odprowadzenia spalin zalecamy skonsultować z lokalnym wykonawcą systemów wentylacyjnych.