o

Sztuka i rzemiosło

Wersja standardowa piece komorowe

Zalecamy:

Piec do wypalania nie może pracować stale z maksymalną mocą. Modele pieców z Tmax 1300°C zaprojektowane są do wypalania w temperaturze ok. 900-1230°C. W przypadku częstego wypalania powyżej tego zakresu temperatur zalecamy stosowanie naszych pieców komorowych z Tmax do 1340°C.

Dwuścienne drzwi z długowiecznym uszczelnieniem. Front ze stali szlachetnej (N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Płyta z SiC chroniąca elementy grzewcze w dnie pieca i tworząca płaską powierzchnię załadowczą.
Obudowa wykonana z podwójnych ścianek umożliwiająca obniżenie temperatury na zewnątrz. Osłony boczne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej (N 100 – N 2200/H, NW 150 – NW 1000/H).
W celu ułatwienia obsługi zawieszany na drzwiach pieca sterownik można wyjąć z uchwytu.
Swobodne promieniowanie cieplne dzięki elementom grzewczym umieszczonym na ceramicznych rurkach nośnych; optymalne rozmieszczenie umożliwiające bardzo równomierność temperatury (N 500 E, N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Przekaźnik półprzewodnikowy do sterowania grzaniem pieca. Cicho pracujące i prawie nie ulegające zużyciu przekaźniki półprzewodnikowe przełączają z dużą częstotliwością, umożliwiając optymalne dopasowanie przebiegu temperatury do krzywej wypalania.
Funkcja suszenia resztkowego: Za pomocą sterownika klapa regulująca dopływ powietrza zasilającego jest zamykana po osiągnięciu zadanej temperatury dla pieców N 100.. - N 300..NW 150 - NW 300, N 140 E - N 280 E, N 100 - N 300.
Bezstopniowo regulowany otwór dolotowy powietrza umożliwiający optymalne doprowadzanie powietrza podczas wypalania i krótki czas schładzania. Układ automatycznego sterowania dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego (od modelu NW 440, od modelu N 440, N 500 E).
Sterowana silnikiem klapa odprowadzająca powietrze w środkowej części pokrywy pieca dla optymalnego odpowietrzania komory pieca (od modelu NW 440, od modelu N 440, od modelu N 500 E).
Równomierny odciąg gazów odlotowych dzięki umieszczeniu otworu odlotowego w tylnej części pokrywy pieca do modeli N 300, NW 300, N 280 E.