Arts & Crafts /
Gas-Fired Chamber Kilns

Gaseldade kammarugnar

Kammarugnar NB 400 med underrede

Gassträcka och termoelement på kammarugnen

Effektstark brännare

Automatiserad programförlopp via controllern

Vissa brännprocesser eller anslutningsvillkor kräver en gaseldad kammarugn. Korta uppvärmningstider och mycket bra bränningsresultat är säkerligen övertygande argument.

De med högeffektiva gasbrännare utrustade kammarugnar NB 150 - NB 600 lämpar sig för kreativa tillämpningar. Som standard ingår redan en automatisk temperaturreglering. Controllern övertar processtyrningen genom att den automatiskt kopplar om brännarna mellan stor och liten last efter det att brännarna har tänts manuellt. Brännarna har optimerats i den utsträckning, att du får en relativt exakt reglering redan från och med 300 °C. Ändå rekommenderas att låta varan torka helt för att förhindra kassering genom för snabb uppvärmning vid lägre temperaturer. Efter programslut stängs brännarna automatiskt av.

 • Effektstark, atmosfärisk brännare för naturgas (min 9,9 kWh/m3) eller gasol. Flödestryck under fullast min 45 mbar
 • Speciell positionering av gasbrännarna avhängigt av användningen med flamstyrning för optimal temperaturjämnhet
 • Manuell justering av effekt och atmosfär (reducerande eller oxiderande)
 • Gasarmaturer enligt DVGW med flamövervakning och säkerhetsventil
 • Flerskiktad, reduktionsbeständig isolering av lättviktstegel och en högvärdig bakre isolering för låg gasförbrukning
 • Självbärande och robust valvmurad takkonstruktion. Använd endast sådana isoleringsmaterial som inte är cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2 (gränsvärde för luften på arbetsplatsen).
 • Chassi i miljövänlig långlivad pulverbeläggning
 • Hus med dubbla väggar och bakre luftning
 • Dörr med dubbla väggar och tätning med lång livslängd
 • Inställbar dörr
 • Frånluftskorsten
 • Levereras inkl. Underrede
 • Bekväm matningshöjd med underrede på 760 mm (NB 150, NB 300) och 600 mm (NB 400, NB 600)
 • Ändamålsenligt användning enligt bruksanvisningen
ModellTmaxNyttoutrymmets mått i mmVolymYttre mått3 i mmEffektElektriskVikt
 °Cbthin lBTH2kWanslutning*1i kg
NB 1501300330530470150120014002050301-fas450
NB 3001300450700630300131515702200401-fas740
NB 4001300540750850440141016002350801-fas980
NB 60013005401100850650141019502350801-fas1150
1Vid manuell drift behövs ingen strömanslutning *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 40
2Inklusive 470 mm (NB 150, NB 300) resp. 500 mm (NB 400, NB 600) frånluftsskorsten (kan demonteras)
3De yttre måtten varierar hos utföranden med extra utrustning. Mått på förfrågan