Arts & Crafts /
Glass Beads Cooling Furnace

Kylugnar för glaspärlor

Kylugnar för glaspärlor MF 5

Front av strukturerat rostfritt stål resp. ädelstål

Denna högkvalitativa ugn är oumbärlig vid professionell bearbetning av glaspärlor. MF 5 är den idealiska ugnen för kylning av större glaspärlor eller glassmycken. Dörren är försedd med en öppning för att lättare kunna skjuta in glaset. Denna öppning kan enkelt förslutas när ugnen används för andra ändamål. Direktkontakt med värmeslingorna är utesluten tack vare den infraröda upphettningen. Kylugnar för glaspärlor kan öppnas under pågående bearbetning med fortsatt upphettning. Maximaltemperaturen för denna ugn är 950 °C. Den kan därför användas till flera ändamål, t.ex. fusing och emaljeringsarbeten, dekorationsarbeten eller upphettning av andra material.

  • Utförande som bordsmodell
  • Upphettning via ugnstaket, skyddad i kvartsglasrör
  • Flerskiktad isoleringskonstruktion
  • Alla isoleringsmaterial är uteslutande klassade som inte cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller2
  • Hus av strukturerat rostfritt stål resp. ädelstål
  • Tyst gång för värmeelementets koppling via halvledarerelä
  • Bekväm bestyckning med glaspärlor
  • Ändamålsenligt användning enligt bruksanvisningen
ModellTmaxInre mått i mmVolymYttre mått i mmAnslutnings-ElektriskVikt
 °Cbdhi literBDHvärde/kWanslutning*i kg
MF 595022024010054853703201,61-fas15
*Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 40