o

Laboratuar

1100 °C‘a kadar soğuk duvarlı imbikli fırınlar

İmbikli fırın NRA 150/09, otomatik gaz besleme ve proses kumandası H3700 ile birlikte İmbikli fırın NRA 25/06, otomatik gaz besleme paketiyle birlikte

İç ısıtma imbikli fırınlar NRA ../06

Retort (tüp) için hızlı bayonet kilidi, ek donanım olarak elektrikli tahrik sistemi ile de satılır

Ek donanım olarak imbikli fırını kızgın durumda açmaya yarayan paralel döndürmeli kapak

Bu gaz yalıtımlı imbikli fırınlar, sıcaklığa bağlı olarak direkt veya endirekt ısıtmayla donatılmıştır. Bunlar, belirlenmiş olan koruyucu ve reaksiyon gaz atmosferi gerektiren, çok yönlü ısıl işlem prosesleri için mükemmel sonuç vermektedir. Ayrıca vakum altında 600 °C’a kadar ısıl işlemler için de, bu kompakt modeller tasarlanmaktadır. Fırın bölmesi, özel yalıtımın korunması için kapı alanında bir sulu soğutucuyla teçhiz edilmiş olan, gaz izolasyonlu bir imbikten ibarettir. Uygun bir güvenlik tekniğiyle donatılmış olarak imbikli fırınlar, örn. hidrojen gibi reaksiyon gazları altında veya IDB-paketiyle birlikte inert ayrıştırıcılar veya piroliz prosesleri için kullanılmaya da uygundur.

Proses için gerekli olan sıcaklık aralığına bağlı olarak, farklı model varyasyonları kullanıma girer:

NRA ../06 modelleri, Tmax 650 °C

 • İmbiğin içinde yerleştirilmiş ısıtma elemanları
 • Kullanma bölümü dahilinde, +/- 5 °C’ye kadar ısı düzgünlüğü
 • 1.4571’den mamul imbik
 • Isı düzgünlüğünün optimizasyonu için, imbiğin arka bölümünde sirkülasyon vantilatörü

NRA ../09 modelleri, Tmax 950 °C

 • İmbik etrafındaki ısıtma elemanlarıyla gerçekleşen dışta kalan ısıtma sistemi
 • Kullanma bölümü dahilinde, +/- 5 °C’ye kadar ısı düzgünlüğü
 • 1,4841’den mamul imbik
 • Isı düzgünlüğünün optimizasyonu için, imbiğin arka bölümünde sirkülasyon vantilatörü

NR ../11 modelleri, Tmax 1100 °C

 • İmbik etrafındaki ısıtma elemanlarıyla gerçekleşen dışta kalan ısıtma sistemi
 • Kullanma bölümü dahilinde, +/- 5 °C’ye kadar ısı düzgünlüğü
 • 1,4841’den mamul imbik
 

Imbikli fırın NRA 25/09 Imbikli fırın NRA 50/09 H2

Müşteriye özel modelde reaktif gazlar için gaz atma sistemi

Baz model

 • Paslanmaz sav levhalar kullanılarak, çerçeveli konstrüksiyon tarzında kompakt gövde
 • Kumanda ve gaz atma, fırın gövdesi içinde entegreli
 • Atmosferik sirkülasyonlu fırınların içinde, imbiğin ya da hava yönlendirme kutusunun içinde kaynaklı şarj yerleri
 • Sağ tarafa açılan, açık sulu soğutma sistemli döner kapı
 • Fırın büyüklüğüne bağlı olarak 950 °C ve 1100 °C versiyonu için olan regülasyon bir veya birden fazla bölmeye bölünmüştür
 • İmbiğin dışında sıcaklık ölçümüyle birlikte fırın regülasyonu olarak uygulanan sıcaklık regülasyonu
 • Yanıcı olmayan soygaz veya reaksiyon gazı için, debi ölçme cihazı ve el valflı gaz besleme sistemi
 • Soğuk tahliye için vakum pompası bağlama olanağı
 • 600 °C’a kadar, opsiyonel vakum pompasıyla tahliye edilebilir
 • Kullanım kılavuzu uyarınca kullanım amacına uygun kullanım
 • Nabertherm Controller ünitesi için NTLog Basic: Proses verilerinin USB üzerinde kaydedilmesi

Ek donanım

 • Diğer yanmayan gazlar için donanımlar
 • Değişken hacimsel debiler için MFC debi kontrolörü ile birlikte otomatik gaz atıcı, H3700, H1700 üzerinden kumanda edilir
 • 600 °C’a kadar imbiğin tahliyesi için vakum pompası, elde edilen vakum pompaya bağlı olarak 10-5 mbar’a kadar
 • Proses sürelerinin kısaltılması için soğutma sistemi
 • Kapı soğutması için, kapalı soğutma suyu sirkülasyonlu ısı eşanjörü
 • Atık oksijen miktarını ölçme düzeneği
 • Kapı ısıtması
 • İmbğin içinde ve dışında sıcaklık ölçümüyle birlikte uygulanan, şarj kumandası şeklindeki sıcaklık kumandası
 • Gaz girişi için regülasyon üzerinden devreye alınan manyetik valf
 • Proses kumandası ve dokümantasyon VCD yazılım paketi veya denetleme, dokümantasyon ve kumanda fonksiyonlarını sağlayan Nabertherm Kontrol Merkezi NCC üzerinden gerçekleşir
 

İmbikli fırın NRA 300/09 H2 hidrojen altında ısıl işlem için NRA 300/06 İmbikli fırının forklift yardımıyla şarj edilmesi
Yanıcı proses gazları ile olan işletim için H2-modeli

Örneğin hidrojen gibi yanıcı proses gazlarının kullanılması halinde imbikli fırın ilave olarak, gerekli güvenlik tekniğiyle donatılır ve teslim edilir. Güvenlik için zorunlu sensörler olarak, ilgili sertifikalara sahip bulunan tanınmış yapı parçaları kullanılır. Fırın, hata yapmayan bir SPS kumanda sistemi (S7-300F/ güvenlik kumandası) tarafından kumanda edilir.

 • Kumandalı 50 mbar yüksek basınçta yanıcı proses gazının girişinde nispi
 • Sertifikalandırılmış güvenlik konsepti
 • Veri girişi için dokunmatik panelli ve SPS kumandalı H3700 proses kumandası
 • Hidrojen için gereksiz gaz giriş valfleri
 • Bütün proses gazlarında denetlenen önbasınçlar
 • Fırın bölümünün inert gazla güvenli şekilde yıkanması için by-pass
 • Egzoz gazlarının termik ardıl yanması için baca
 • Fırının hata halinde yıkanması için acil basma deposu
 

İmbikli fırın NR 150/11 IDB termik ardıl yanmalı

Yanıcı olmayan soygaz altında yapılan ayrıştırma veya piroliz prosesleri için IDB modeli

NR ve NRA serisi imbikli fırınlar, yanıcı olmayan koruyucu gaz altında ayrıştırma veya piroliz prosesleri için mükemmel çözümdür. IDB modelinde imbikli fırınlar, fırın bölümünün bir koruyucu gazla, denetim altında yıkandığı bir güvenlik konseptiyle teçhiz edilmiştir. Egzoz gazları, bir egzoz bacasının içinde yakılır. Güvenli bir işletimin sağlanması için, hem yıkama hem de baca fonksiyonu denetlenmektedir.

 • Proses uygulaması, kumandalı 50 mbar yüksek basınçta bağıl
 • Veri girişi için dokunmatik panelli ve SPS kumandalı H1700 proses kumandası
 • Proses gazı için denetlenen gaz önbasıncı
 • Fırın bölümünün inert gazla güvenli şekilde yıkanması için by-pass
 • Egzoz gazlarının termik ardıl yanması için baca
ModelTmaxModelTmaxmm olarak faydalı bölüm ölçüleriFaydalı hacimElektrik
 °C °CgdyLt. olarakBağlantı*
NRA 17/..650 veya 950NR 17/111100225350225173 fazlı
NRA 25/..650 veya 950NR 25/111100225500225253 fazlı
NRA 50/..650 veya 950NR 50/111100325475325503 fazlı
NRA 75/..650 veya 950NR 75/111100325700325753 fazlı
NRA 150/..650 veya 950NR 150/1111004507504501503 fazlı
NRA 200/..650 veya 950NR 200/11110045010004502003 fazlı
NRA 300/..650 veya 950NR 300/1111005909005903003 fazlı
NRA 400/..650 veya 950NR 400/11110059012505904003 fazlı
NRA 500/..650 veya 950NR 500/11110072010007205003 fazlı
NRA 700/..650 veya 950NR 700/11110072013507207003 fazlı
NRA 1000/..650 veya 950NR 1000/111100870135087010003 fazlı
*Bağlantı gerilimi hakkında bilgiler bkz. Sayfa 60
 

2400 °C ya da 3000 °C’a kadar soğuk duvarlı imbikli fırınlar

İmbikli fırın SVHT 9/24-W Wolfram ısıtıcılı

Grafit-ısıtma modülü

Wolfram ısıtıcılı silindirik imbik

Soğutma suyu dağılımı

SVHT yapım serisinden imbikli fırınlar, VHT modelleriyle (Sayfa 54 ff.) karşılaştırıldığında, erişilen vakuma ve maksimum sıcaklığa dayanarak, daha yüksek performans değerleri sunmaktadır. Wolfram ısıtıcılı yüksek fırın tarzıyla. SVHT ..-W model imbikli fırınlar, yüksek vakum altında da maks. 2400 °C’a kadar prosesleri gerçekleştirebilir. Grafit ısıtıcılı SVHT ..-GR modelleri, benzer şekilde yüksek fırın şeklinde tasarlanmış olarak, asil gaz atmosferinde maks. 3000 °C’a kadar işletilebilir.

 • Standart büyüklükler, 2 veya 9 litre fırın bölmeli
 • Yüksek fırın tarzında, şarj beslemesi yukardan
 • Şekillendirilmiş paslanmaz saclarla, çerçeveli konstrüksiyon tarzında
 • Çift duvarlı, sulu soğutmalı paslanmaz çelik hazne
 • Proses gazı ile vakum fonksiyonlarının manuel kullanımı
 • Yanmayan bir proses gazı için manuel gaz atma
 • Ergonomik besleme yüksekliği için imbikli fırının önünde basamak
 • Gaz basınç amortisörlü hazne kapağı
 • Çalıştırma- ve kontrol sistemi ve ayrıca gaz atıcı, fırın gövdesinde entegreli
 • Kullanım kılavuzu uyarınca kullanım amacına uygun kullanım
 • Nabertherm Controller ünitesi için NTLog Basic: Proses verilerinin USB üzerinde kaydedilmesi
 • Diğer standart ürün özellikleri için bakın, VHT modellerinin standart uygulamasının açıklaması

Isıtma alternatifleri

SVHT ..-GR

 • Şu prosesler için kullanılır:
  • Koruyucu- veya reaksiyon gazları altında veya ilgili sıcaklı üst sınır değerleri dikkate alınarak vakum içinde
  • Asil gaz (Argon) altında, 3000 °C’a kadar
 • Kullanılan pompa tipine bağlı olarak maks. vakum 10-4 mbar’a kadar
 • Isıtma: Grafit ısıtma elemanları, silindirik tipte
 • İzolasyon: Grafitli mantar izolasyon
 • Sıcaklık ölçümü, optik pirometre yardımıyla

SVHT ..-W

 • Koruyucu- veya reaksiyon gazları altında veya vakumda, 2400 °C’a kadar olan prosesler için kullanılır
 • Kullanılan pompa tipine bağlı olarak maks. vakum 10-5 mbar’a kadar
 • Isıtma: Silindirik Wolfram ısıtma modülü
 • İzolasyon: Wolfram- ve Molibden yansıtıcı saclar
 • Termo eleman Tip C ile sıcaklık ölçümü
 • Örn. otomatik proses gazı kumandası veya güvenlik sistemiyle dahil olmak üzere yanabilen gazlarla işletilen tip için bakın VHT modelleri
ModelTmaxmm olarak faydalı bölüm ölçüleriFaydalı hacimDış ebatları mmIsıtma kapasitesiElektrik
 °CØ x yLt. olarakGDYkW1Bağlantı*
SVHT 2/24-W2400150 x 1502,5130025002000553 fazlı
SVHT 9/24-W2400230 x 2309,5140029002100953 fazlı
         
SVHT 2/30-GR3000150 x 1502,5140025002100653 fazlı
SVHT 9/30-GR3000230 x 2309,51500290021001153 fazlı
1Kurulu güç değeri modele bağlı olarak daha yüksek olabilir *Bağlantı gerilimi bilgileri bkz. Sayfa 60
 

2400 °C’a kadar soğuk duvarlı imbikli fırınlar

İmbikli fırın VHT 500/22-GR H2 CFC proses hazneli ve hidrojen işletimi için genişletme paketi ile İmbikli fırın VHT 100/15-KE H2, elyaf izolasyonlu ve hidrojen gazı altında yapılan işlem için genişletme paketli, 1500 °C

Bakır çubukların hidrojen altında VHT 8/16‑MO model imbikli fırın içinde ısıl işlemi

VHT serisi kompakt imbikli fırınlar elektrik ısıtmalı hazneli fırınlar olup grafit, molibden, volfram veya MoSi2 ısıtması için tasarlanmıştır. Hem esnek ısıtma konseptleri hem de geniş kapsamlı aksesuarları sayesinde bu imbikli fırınlar, teknik açıdan iddialı müşteri proseslerini de gerçekleştirme olanağı sunmaktadır.

Vakum izolasyonlu proses haznesi, ısıl işlem proseslerinin ya koruyucu ve reaksiyon gazı atmosferleri altında ya da fırının özelliğine bağlı olarak 10-5 mbar vakum altında yapılmasını mümkün kılar. Yanıcı olmayan soygaz veya reaksiyon gazı veya vakumlu işletim için olan temel fırın. H2 modeli, hidrojen veya diğer yanabilen gazlar altında işletime olanak sağlar. Bu modelin esası, her zaman için güvenli bir işletimi mümkün kılan ve hata halinde uygun bir acil programı çalıştıran, sertifikalandırılmış bir güvenlik paketidir.

Alternatif ısıtma özellikleri

Genel olarak farklı proses talepleri için mümkün olan model çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

VHT ../..-GR grafit izolasyonlu ve ısıtmalı

 • Koruyucu ve reaksiyon gazları altında veya vakum altındaki prosesler için kullanılır
 • Tmax1800 °C veya 2200 °C (2400 °C ek donanım olarak)
 • Kullanılan pompa tipine bağlı olarak maks. vakum 10-4 mbar’a kadar
 • Grafit izolasyon

VHT ../..-MO veya VHT ../..-W molibden- veya wolfram ısıtıcı ile

 • Koruyucu ve reaksiyon gazları altında veya yüksek vakum altındaki yüksek saflıkta prosesler için kullanılır
 • Tmax 1200 °C, 1600 °C veya 1800 °C (bakın Tablo)
 • Kullanılan pompa tipine bağlı olarak maks. vakum 10-5 mbar’a kadar
 • Molibdenli yansıtıcı saclarla izolasyon

VHT ../..-KE elyaf izolasyonlu ve molibdendisilizit’ten mamul ısıtma elemanlarıyla ısıtmalı

 • Koruyucu ve reaksiyon gazları altında veya havada ya da vakum altındaki prosesler için kullanılır
 • Tmax 1800 °C
 • Kullanılan pompa tipine bağlı olarak maks. vakum 10-2 mbar’a kadar (1300 °C’a kadar)
 • Yüksek saflıkta aluminyumoksit elyafla izolasyon
 

Bütün modeller için standart uygulama

Grafit-ısıtıcı seti

Molibden- veya Wolfram-ısıtıcı seti

Volfram ısıtma elemanı

Seramik elyaflı yalıtım

Baz model

 • Standart boylar 8 - 500 litre fırın iç hacmi
 • Paslanmaz çelikten mamul, her taraftan suyla soğutmalı proses haznesi, sıcaklığa dayanıklı O-ringlerle izoleli
 • Sehpa sağlam çelik profillerden, kolayca sökülebilen paslanmaz çelik giydirme cacları sayesinde servis kolaylığı
 • VHT 8 modelinin gövdesi, fırının basit şekilde yer değiştirebilmesi için tekerlekli
 • Gidişte ve dönüşte manuel kapatma vanalı soğutma suyu kollektörü, otomatik akış denetimi, açık soğutma suyu sistemi
 • Akış ve sıcaklık göstergeleri ve aşırı sıcaklık sigortalarıyla ayarlanabilir soğutma suyu devreleri
 • Çalıştırma sistemi ve Controller, gövdede entegreli
 • Net görünümlü 7” dokunmatik ekranlı SPS-kumandası H700, her birinde 20 satır kaydedilebilen 10 program
 • EN 60519-2 uyarınca termik koruma sınıfı 2 için ayarlanabilir durdurma sıcaklığına sahip sıcaklık tercih sınırlayıcısı
 • Proses gazı ile vakum fonksiyonlarının manuel kullanımı
 • Ayarlanabilir debili bir proses gazı (N2 veya yanıcı olmayan şekillendirme gazı) için manuel gaz besleme
 • Fırın bölümünün hızlı doldurulması veya boğulması için, el valfiyle by-pass
 • Yüksek basınçlı fırın işletimi için (20 mbar bağıl) aşırı akım valflı gaz tahliyesi
 • Ön tahliye ve 5 mbar’a kadar kaba vakumda ısıl işlemler için, küresel vanalı tek kademeli kanatlı çarklı pompa
 • Görsel basınç denetimi için manometre
 • Kullanım kılavuzu uyarınca kullanım amacına uygun kullanım
 • Nabertherm Controller ünitesi için NTLog Basic: Proses verilerinin USB üzerinde kaydedilmesi

Ek donanım

 • Tmax 2400  °C, VHT 40/..-GR modelinden itibaren
 • Küçük kapılardan geçirebilmek için, gövde opsiyonel olarak dağıtılabilir (VHT 8)
 • Ayarlanabilir debili ikinci proses gazı (N2 veya yanıcı olmayan şekillendirme gazı) için manuel gaz besleme ve by-pass
 • Molibden, wolfram, grafit veya CFC malzemeden imal edilmiş proses kutusu, özellikle ayırma proseslerinde tavsiye edilir. Direkt gaz girişi ve çıkışı bulunan kutu fırın haznesi içine yerleştirilir ve böylece sıcaklığın eşit şekilde yayılmasını iyileştirmeye yarar. Ayrıştırma safhası esnasında bağlayıcı madde içeren atıkgazlar direkt olarak çalışma haznesi içinden tahliye edilir. Ayrıştırma safhası sonrasında gaz tahliye yollarının değiştirilmesi sonucunda sinterleme prosesinde temizlenmiş bir proses gazı atmosferi elde edilir.
 • Göstergeli şarj termoelemanı
 • 2200 °C’a kadar modellerde sıcaklık ölçümü, alt sıcaklık aralığında çok iyi kontrol sonuçları için pirometre ve otomatik dışarı çekme düzenekli termoeleman Tip S yardımıyla (VHT 40/..-GR’dan itibaren)
 • Ön tahliye ve ince vakum (azami 10-2 mbar) içindeki ısıl işlemler için, küresel vanalı çift kademeli kanatlı çarklı pompa
 • Turbo-Molekularpumpe mit Absperrschieber zum Vorevakuieren und für Wärmebehandlungen im Hochvakuum (bis zu 10-5 mbar) inkl. elektrischem Druckaufnehmer und Vorpumpe
 • Kapalı soğutma suyu sirkülasyonlu ısı eşanjörü
 • Proses kumandalı H3700 ile otomatik paket
  • 12”-Grafik-dokunmatik ekran
  • Sıcaklık, ısıtma oranları, gaz atma, vakum gibi proses verilerinin, dokunmatik ekrandan girişi
  • Prosese bağlı bütün verileri tek bir proses yönlendirme ekranı üzerinde görselleştirme
  • Ayarlanabilir debili bir proses gazı (N2 veya yanıcı olmayan şekillendirme gazı) için otomatik gaz besleme
  • Program üzerinden kumanda edilerek, haznenin proses gazıyla boğulması ve doldurulması için by-pass
  • Otomatik ön- ve ardıl program, güvenli fırın işletimi için kaçak testi dahil
  • Körüklü valf ve yüksek basınçlı (20 mbar bağıl) fırın işletimi için aşırı akım valfi ile otomatik gaz boşaltma
  • Mutlak- ve bağıl basınç için basınç alıcı
 • Değişken hacimsel debiler ve ikinci bir proses gazıyla gaz karışımlarının elde edilmesi için kütlesel debi kontrolörü (sadece otomatik paketle birlikte)
 • Kısmi basınçlı işletim Kontrollu alçak basınçta koruyucu gaz girişi (sadece otomatik paketle birlikte)
 • Proses kumandası ve dokümantasyon VCD yazılım paketi veya denetleme, dokümantasyon ve kumanda fonksiyonlarını sağlayan Nabertherm Kontrol Merkezi NCC üzerinden gerçekleşir
 

Otomatik paketli imbikli fırın VHT 8/16­‑MO İmbikli fırın VHT 40/22‑GR motorlu kalkar kapak ve ön çerçeve, Glovebox bağlantısı için

5 mbar’a kadar kaba vakumda ısıl işlemler için tek kademeli kanatlı çarklı pompa

10-2 mbar’a kadar vakumda ısıl işlemler için, çift kademeli kanatlı çarklı pompa

10-5 mbar’a kadar vakumda ısıl işlemler için, ön pompalı türbo-moleküler pompa

Hidrojenle veya diğer yanabilen gazlarla işletim için H2-modeli

H2-modelinde, yapım serisinden imbikli fırınlar VHT.../MO veya VHT.../GR hidrojen veya diğer yanabilen gazlarla işletilebilir. Bu tür uygulamalar için bu sistemler, ilave olarak gerekli güvenlik tekniğiyle teçhiz edilmektedir. Güvenlik için zorunlu sensörler olarak, ilgili sertifikalara sahip bulunan tanınmış yapı parçaları kullanılır. İmbikli fırınlar, hata yapmayan bir kumanda sistemi (S7-300F/ güvenlik kumandası) tarafından kumanda edilir.

 • Sertifikalandırılmış güvenlik konsepti
 • Otomatik paket
 • Hidrojen için gereksiz gaz giriş valfleri
 • Bütün proses gazlarında denetlenen önbasınçlar
 • Fırın bölümünün inert gazla güvenli şekilde yıkanması için by-pass
 • Basınç denetimli, otomatik açılımlı manyetik valfli acil basma deposu
 • H2-ardıl yakma için egzoz bacası (elektrikli ya da gaz ısıtmalı)
 • Atmosferik işletim Oda sıcaklığından itibaren proses haznesinde, kontrollu yüksek basınçta (50 mbar bağıl) H2-girişi

Ek donanım

 • Kısmi basınçlı işletim 750 °C fırın bölümü sıcaklığından itibaren proses haznesinde, kontrollu alçak basınçta (kısmi basınç) H2-girişi
 • Hidrojen altında ayrıştırma için, proses haznesinde proses çalışma haznesi
 • Proses kumandası ve dokümantasyon denetleme, dokümantasyon ve kumanda fonksiyonlarını sağlayan Nabertherm Kontrol Merkezi NCC üzerinden gerçekleşir
 

İmbikli fırın VHT 40/16-MO H2, hidrojen ve proses kutusu için genişletme paketi ile
Soygaz artık bileşik ayırıcılar için proses kutusu

Bazı prosesler partinin, yanıcı olmayan soygaz veya reaksiyon gazı altında ayrışmasını gerektirir. Bu prosesler için temel olarak kızgın duvarlı imbik fırınları (bakınız modeller NR… veya SR…). kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu imbik fırınlar içinde yoğuşma artıklarının en iyi şekilde engellenmesi mümkün olur.

Proses içinde VHT fırınları içinde de az miktarda artık bileşiklerin açığa çıkması engellenemiyorsa imbikli fırın bu koşula uygun şekilde seçilmelidir.

Fırın iç bölümü, atıkgazın direkt olarak bertaraf edilmesini sağlayan gaz yakma bölümü bulunan ek proses kutusu ile donatılmıştır. Bu sistem ile, fırın iç bölümünün ayrıştırma işleminde oluşan atıkgazlar ile kirlenmesi kesin şekilde azaltılır.

Atıkgaz bileşken özelliğine bağlı olarak atıkgaz hattı farklı opsiyonlar ile uygulanabilir:

 • Atıkgazları yakmaya yarayan gaz yakma sistemi
 • Bileşik elemanları ayrıştırmaya yarayan yoğuşma tuzağı
 • Yıkayıcı üzerinden prosese bağlı atıkgaz müteakip işleme
 • Atıkgaz hattında yoğuşma artıklarını önlemeye yarayan ısıtmalı atıgaz çıkışı
 VHT .../..-GRVHT .../..-MOVHT .../18-WVHT .../18-KE
Tmax1800 °C veya 2200 °C1200 °C veya 1600 °C1800 °C1800 °C
Inert gaz
Hava/Oksijen---
Hidrojen3,4331,3
Kaba-, hassas vakum (>10-3 mbar)2
Yüksek vakum (<10-3 mbar)42
Isıtıcı malzemesiGrafitMolibdenWolframMoSi2
İzolasyon malzemesiGrafitli mantarMolibdenWolfram/MolibdenSeramik elyaf
2Tmax’a bağlı 3Sadece yanıcı olan koruyucu gaz ve reaksiyon gazları için güvenlik paketi ile
1Tmax değeri 1400 °C sıcaklığa kadar azaltılmıştır 41800 °C’a kadar
ModelProses kutusunun iç boyutları mmHacim
 gdyL olarak
VHT 8/..1202101503,5
VHT 40/..25043025025,0
VHT 70/..32547532550,0
VHT 100/..42550042590,0
VHT 250/..575700575230,0
VHT 500/..725850725445,0
Modelİç ebatları mmMax. fırınIsıtma kapasitesi kW4 yükleme/kgGrafitMolibden
WolframSeramik elyaf
VHT 8/..170240200851250 (800)1110020002719/3435012
VHT 40/..300450300403016002100230083/103254/60313030
VHT 70/..3755003757050170025002400105/125270/100315055
VHT 100/..45055045010075190026002500131/155290/1403İstek üzerine85
VHT 250/..6007506002501753000143003100180/2102İstek üzerineİstek üzerineİstek üzerine
VHT 500/..7509007505003503200145003300220/2602İstek üzerineİstek üzerineİstek üzerine
1münferit kumanda ünitesinde 31200 °C/1600 °C
21800 °C/2200 °C 4Kurulu güç değeri modele bağlı olarak daha yüksek olabilir