Προϊόντα/βίντεο προϊόντων

Η Nabertherm προσφέρει όχι μόνο το ευρύτερο φάσμα κοινών κλιβάνων. H επαγγελματική τεχνολογία σε συνδυασμό με την εσωτερική (in-house) παραγωγή  επιτρέπει το σχεδιασμό και την κατασκευή  συστημάτων θερμικής διαδικασίας ατομικά για τον πελάτη με την τεχνική διακίνησης και φόρτωσης εξοπλισμού. Σύνθετες θερμικές διαδικασίες παραγωγής πραγματοποιούνται μέσω εξατομικευμένων λύσεων συστημάτων.

Η  πρωτοποριακή τεχνική ελέγχου Nabertherm, η ρύθμιση και η τεχνική αυτοματοποίησης επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών. Η διείσδυση  της κατασκευής συστημάτων σε λεπτομέρεια, η οποία εκτός από μια υψηλής ακρίβειας θερμοκρασία και ενεργειακή απόδοση έχει επίσης ως αποτέλεσμα μια μεγάλη διάρκεια ζωής,  παρέχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.