Θερμική τεχνολογία

Επαναφορά, ενανθράκωση, μεταγήρανση, ανόπτηση, σκλήρυνση, νίτρωση, συγκόλληση υπό αδρανές αέριο, μαλακτοποίηση, ξήρανση, σκλήρυνση και αναθέρμανση - αυτές είναι μόνο μερικές από τις εφαρμογές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την ευρεία γκάμα μας σε κλιβάνους και εγκαταστάσεις. Από συμπαγή κλίβανο σκλήρυνσης έως πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση με τεχνολογία μεταφοράς και τεκμηρίωση διαδικασίας, για τις πιο διαφορετικές διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή πρόσθετων, μπορούμε μια βρούμε με σιγουριά μια λύση προσαρμοσμένη στην εφαρμογή σας.

Πολλά μέταλλα απαιτούν θερμική επεξεργασία υπό αδρανή αέρια ή αέρια αντίδρασης ή σε κενό. Η θερμική επεξεργασία αλουμινίου, οι διαδικασίες ξήρανσης ή προθέρμανσης είναι κατά κανόνα διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε αέρα. 

Θερμική τεχνολογία Ι

Αυτός ο κατάλογος περιγράφει κλιβάνους και εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας σε αέρα, όπως πχ. επαναφορά, γήρανση, τελική σκλήρυνση, ανόπτηση, σκλήρυνση, ανόπτηση διαλύματος, σφυρηλάτηση, ξήρανση, σκλήρυνση και αναθέρμανση, προθέρμανση.

Βίντεο προϊόντων

Θερμική τεχνολογία ΙI

Ο κατάλογος Τεχνολογία Θερμικής Διαδικασίας ΙΙ παρουσιάζει τις διαφορετικές προτάσεις κλιβάνων και τα διαθέσιμα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις πιθανές διάφορες διαδικασίες υπό καύσιμα ή μη καύσιμα αέρια αντίδρασης, σε λουτρό άλατος ή σε κενό.

Βίντεο προϊόντων