Technologia procesów termicznych

Odpuszczanie, nawęglanie, starzenie naturalne, wyżarzanie, hartowanie, azotowanie, lutowanie w gazie osłonowym, wyżarzanie uplastyczniające, suszenie i ulepszanie cieplne – to tylko niektóre zastosowania naszych pieców i systemów grzewczych. W naszej kompleksowej ofercie obejmującej pełen zakres urządzeń – od kompaktowych pieców hartowniczych do w pełni automatycznych linii do różnych procesów obróbki cieplnej, z systemami przenośników i tworzeniem dokumentacji procesowej, stosowanych w obróbce addytywnej – z pewnością znajdziesz coś, co całkowicie zaspokoi Twoje potrzeby.

Wiele metali wymaga obróbki cieplnej prowadzonej w atmosferze gazów ochronnych, reakcyjnych lub w próżni. Obróbka cieplna aluminium oraz procesy suszenia i wstępnego wygrzewania są z reguły prowadzone w atmosferze powietrznej. 

Technologia procesów termicznych I

W tym katalogu są opisane piece i instalacje do obróbki cieplnej prowadzonej w atmosferze powietrznej (np. do odpuszczania, starzenia, utwardzania dyspersyjnego, hartowania, wyżarzania, wyżarzania rozpuszczającego, kucia, suszenia, ulepszania cieplnego i wstępnego wygrzewania).

Filmy o produktach

Technologia procesów termicznych II

W katalogu „Technika cieplna II” są przedstawione różne rozwiązania pieców i dostępne do nich wyposażenie przeznaczone do różnych procesów prowadzonych w atmosferze gazów reakcyjnych palnych i niepalnych, w kąpieli solnej lub w próżni.

Filmy o produktach