Εξυπηρέτηση πελατών 

Η Nabertherm διαθέτει ένα παγκόσμιο καλά δομημένο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών, για να σας παρέχει επί τόπου αρμόδια υποστήριξη σε περίπτωση ενός περιστατικού. Ασφαλώς, το φιλικό τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας για μια προσωπική παροχή συμβουλών. Η προσφορά μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  υπηρεσιών ξεκινώντας από τη βαθμονόμηση των θερμοστοιχείων, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του νέου σας κλιβάνου έως και τη νέα επένδυση. Προκαλέστε μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να αποστείλετε λεπτομερείς φωτογραφίες (pdf, jpg, png, gif) μέσω της λειτουργίας αναφόρτωσης (upload) για την καλύτερη επεξεργασία του ζητήματός σας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 8.0 MB.