Ιστορία της Εταιρείας

Ως μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση η Nabertherm διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ισχύ και την ανεξαρτησία να διασφαλίσει και να επεκτείνει την διεθνή ηγετική της θέση στην κατασκευή κλιβάνου σε υψηλό τεχνικό επίπεδο.


Ιδρυτής εταιρειών
Conrad Naber

16.09.1947
'Ιδρυση των εταιρειών από τον Conrad Naber στην Βρέμη

1954
Μεταφορά της επιχείρησης στο Lilienthal
Συνολικά 15 εργαζόμενοι
Λειτουργία ενός τμήματος κτιρίου της επιχείρησης 1.350  τ.μ.

1967
Αλλαγή επωνυμίας σε Naber Industrieofenbau KG 

Επέκταση του κτιρίου της επιχείρησης 1 σε 2400 τμ

1972
Λειτουργία του κτιρίου γραφείων,  1.200  τ.μ.

1973
Αλλαγή επωνυμίας σε Naber Industrieofenbau GmbH + Co. KG

1977
Επέκταση του κτιρίου της επιχείρησης 1 σε 5700 τμ

1979
Αύξηση του μεριδίου εξαγωγών σε 29%

 

1980
Λειτουργία του κτιρίου επιχείρησης 2, 4.000 τ.μ.

 

1983
Λειτουργία του κτιρίου παραγωγής 3, 2.400 τ.μ.

1985
Αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών σε 43%

1989
Αλλαγή επωνυμίας σε Nabertherm GmbH + Co

1998
50% συμμετοχή στην Hermes electronic GmbH
Από το 1997
ίδρυση των εταιρειών πωλήσεων:
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Schweiz AG, Switzerland
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Shanghai Ltd., China
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Ibérica, Spain

2001
Στα πλαίσια του διαχωρισμού της επιχείρησης, τις λειτουργικές λειτουργίες ανέλαβε η Nabertherm GmbH, την διοίκηση ο Frederick William Wentrot,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Conrad Naber

2005
Εισαγωγή της τεχνολογίας κενού

2006
Λειτουργία της αίθουσας αποστολών, 800 τ.μ.

2007
Ο Martin Naber γίνεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2008
Ανάπτυξη του μεριδίου των εξαγωγών σε πάνω από 60%

 

2009
Επέκταση του κέντρου ελέγχου πελατών

2011
Λειτουργία του κτιρίου παραγωγής 4, 4.000 τ.μ.

2012
Επέκταση των μοντέλων κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας AMS

2013
Λανσάρισμα των μοντέλων εναέριων κλιβάνων

Ανάπτυξη των μεγάλου όγκου κλιβάνων σύνθετων για την αεροπορική βιομηχανία

2014
Εισαγωγή των έμμεσων κλιβάνων με καύση αερίου για την προθέρμανση λαμαρινών για την αυτοκινητοβιομηχανία

2015
Εισαγωγή στη νέα γενιά των κλιβάνων εργαστηρίων για θερμοκρασίες 3000 °C

Introduction of new a new kiln generation for Arts & Crafts

Introduction of new continuous furnaces for heat treatment of springs

 

2016
Παρουσίαση μιας σειράς κλιβάνου για προσθετική κατασκευή

Έρχεται η νέα γενιά Controller Generation

 

2017
Λειτουργία του κτιρίου παραγωγής 5, 4.400 τ.μ.

Introduction of new generation of continuous furnaces with jet heating

 

29.01.2018
Our founder and long-term owner and managing director Mr. Conrad Naber passed away at the age of 95.