Nahrazení výrobků z vlny z křemičitanu hlinitého v konstrukci průmyslových pecí (anglicky)

Vedle řešení technických potřeb je neustálou úlohou v oblasti výroby průmyslových pecí využití veškerého know-how v rámci současného stavu techniky a veškerých sil k tomu, aby se zdravotní ohrožení zaměstnanců a uživatelů pecní techniky omezilo na minimum. Úplným nahrazením vlny z křemičitanu hlinitého se společnosti Nabertherm GmbH podařilo směrodatně realizovat požadavky normy TRGS 619.

Download PDF