Υποκατάσταση για προϊόντα από βάμβακα πυριτικού αλουμινίου στη βιομηχανική κατασκευή κλιβάνων (αγγλικά)

Στόχος της βιομηχανικής κατασκευής κλιβάνων εκτός από τις τεχνικές λύσεις είναι στα πλαίσια των τεχνικών δυνατοτήτων και γνώσεων η αφοσίωση στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου της υγείας των συνεργατών και χρηστών της τεχνολογίας κλιβάνων. Με την υποκατάσταση του βάμβακα πυριτικού αλουμινίου, κατάφερε η Nabertherm GmbH να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του TRGS 619.

Download PDF