Φούρνοι συνεχούς λειτουργίας για τη θερμική επεξεργασία υπό υδρογόνο

Για διαδικασίες σε συνεχή εξέλιξη με καθορισμένους χρόνους κύκλων όπως π.χ. προθέρμανση, γήρανση, σκλήρυνση ή ανόπτηση, οι φούρνοι συνεχούς λειτουργίας αποτελούν τη σωστή επιλογή. Ο σχεδιασμός του φούρνου εξαρτάται από τη ζητούμενη απόδοση, από τις διαδικαστικές απαιτήσεις για τη θερμική επεξεργασία όπως π.χ. η θερμοκρασία της διαδικασίας, από την ατμόσφαιρα της διαδικασίας και από τον απαιτούμενο χρόνο του κύκλου.

Για τη θερμική επεξεργασία μικρών μερών σε μεγάλες ποσότητες σε μια ατμόσφαιρα προστατευτικού αερίου ή σε μια ατμόσφαιρα αερίου αντίδρασης όπως π.χ. η συγκόλληση, η σκλήρυνση ή η ανόπτηση, προσφέρονται οι φούρνοι συνεχούς λειτουργίας.

Με τη χρήση ενός αεροστεγούς φούρνου απόσταξης, δημιουργούνται στο φούρνο ελεγχόμενες ατμόσφαιρες προστατευτικού αερίου. Εάν χρησιμοποιείται ως αέριο της διαδικασίας υδρογόνο ή αέριο σχάσης, τότε ο φούρνος εφοδιάζεται με την ανάλογη τεχνολογία ασφαλείας.

Κατά την επιλογή του συστήματος μεταφοράς παίζουν ρόλο παράγοντες όπως π.χ. η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας, το φορτίο, η γεωμετρία της παρτίδας. Συνήθεις ιμάντες μεταφοράς είναι αρθρωτοί ιμάντες ή και μεταλλικοί ιμάντες. Για την ανόπτηση συρμάτων ή ιμάντων χρησιμοποιούνται φούρνοι έλξης ιμάντων ή συρμάτων, στους οποίους η παρτίδα πριν από το φούρνο εκτυλίσσεται και μετά από το φούρνο επανατυλίσσεται και έτσι έλκεται μέσα από το φούρνο.

Για μια ταχύτερη ψύξη των εξαρτημάτων, συναρμολογείται ένας υδρόψυκτος διπλός μανδύας απευθείας στη ζώνη θέρμανσης, το μήκος του οποίου καθορίζεται από τη ζητούμενη θερμοκρασία απομάκρυνσης.

Δείτε επίσης πάνω σε αυτό και το βίντεο του προϊόντος μας.