Νέα γενιά κλιβάνων εργαστηρίων για θερμοκρασίες 3000 °C

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές απέκτησαν τα τελευταία έτη όλο και μεγαλύτερη σημασία χάρη στην μεγαλύτερή τους απόδοση και έτσι κατάφεραν να κατακτήσουν και νέα πεδία εφαρμογής. Οι σημερινές και μελλοντικές τεχνολογίες μπαταριών έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά και την καθαρότητά τους.

Ένα από τα ληφθέντα μέτρα για την αύξηση της απόδοσης είναι η μείωση των κρυσταλλικών ελαττωμάτων στον εξαιρετικά καθαρό γραφίτη. Ο γραφίτης θερμαίνεται σε ψηλές θερμοκρασίες με αποκλεισμό του οξυγόνου. Στη διαδικασία αυτή αυξάνεται το ποσοστό της εξαγωνισμένης κρυσταλλικής δομής παράλληλα προς την αύξηση της θερμοκρασίας - αυξάνεται και ο βαθμός της γραφιτίασης.

Η εταιρεία Nabertherm αντιμετώπισε αυτή την τάση αυτή κατά τη νέα επεξεργασία των κλιβάνων της σειράς 3000 °C. Με αύξηση της θερμαντικής απόδοσης και βελτίωση της δομής της μόνωσης αυξήθηκαν οι ταχύτητες θέρμανσης με σύγχρονη επέκταση του χρόνου παραμονής. Οι δύο με γραφίτη θερμαινόμενοι κλίβανοι αποστακτικού κέρατος με κρύο τοίχωμα της σειράς SVHT …/30-GR προσφέρουν ωφέλιμο χώρο 2 ή 9 λίτρων και είναι κατά συνέπεια κατάλληλοι τόσο για F&E όσο και για την παραγωγή μικρότερων ποσοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο μας Εργαστηριακά Συστήματα.