Φούρνος περιστροφικού σωλήνα για θερμική κατεργασία σκονών και κόκκων σε ατμόσφαιρα υδρογόνου

Με βάση τη σειρά φούρνων περιστροφικού σωλήνα για εργαστήρια για συνεχείς διαδικασίες ανέπτυξε η Nabertherm έναν φούρνο που κάνει δυνατή τη θερμική κατεργασία σκονών/κόκκων υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα αντίδρασης ή κενού αέρος. Το μοτνέλο είναι εξοπλισμένο με το δοκιμασμένο σύστημα ασφαλείας για εύφλεκτα αέρια  Έτσι επιτυγχάνεται μία πλήρως αυτόματη, μη επιτηρούμενη θερμική κατεργασία υπό υδρογόνο σε μάξιμουμ 1300 °C.

Μπορούν να εισαχθούν μέχρι και 5 λίτρα μίας σκόνης στο χωνί πλήρωσης. Από εδώ μεταφέρεται μέσω κοχλία μεταφοράς με ελεγχόμενη ταχύτητα στο περιστρεφόμενο σωλήνα, περνάει το φούρνο και  μετά τοπ πέρας της διαδικασίας αφαιρείται απλά από ένα δοχείο συλλογής. Λόγω των διαφόρων δυνατών ατμοσφαιρών στο σωλήνα αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε πολλαπλές χρήσεις. Για παράδειγμα στην έρευνα υλικών για μεταλλική σκόνη όχι σιδήρου.

Download PDF