Vervanging voor producten van aluminiumsilicaatwol in de industrieovenbouw (Engels)

Naast de oplossing van technische uitdagingen is het de taak van de industrieovenbouw om binnen het kader van de stand van de techniek alle knowhow en krachten te bundelen om het gevaar voor de gezondheid van de medewerkers in en de gebruikers van de oventechniek tot een minimum te beperken. Met de holistische vervanging van aluminiumsilicaatwol is het Nabertherm GmbH gelukt om de vereisten van de TRGS 619 baanbrekend om te zetten.

Download PDF