Substitution för produkter av aluminiumsilikatull inom industriugnsbyggnaden (engelska)

Vid sidan om att lösa de problem som hänför sig till de tekniska utmaningar vi har idag ser vi det också som vår uppgift inom produktionen av industriugnar att använda all vår know-how och all vår kunskap och erfarenhet till att begränsa våra medarbetares och kunders hälsorisker till ett absolut minimum. Med en helhets substitution av aluminiumsilikatull har Nabertherm GmbH lyckats omsätta kraven i de tekniska bestämmelserna för farliga ämnen (TRGS 619) på ett vägledande sätt. 

Download PDF