Roterande rörugnar för värmebehandling av pulver och granulat i väteatmosfärt

Baserande på serien roterande rörugnar för laboratorier för kontinuerliga processer har Nabertherm utvecklat en ugn med vilken en värmebehandling av pulver/granulat är möjlig i olika skydds- och reaktionsgaser samt i vakuum. Modellen är utrustad med vårt välbeprövade säkerhetssystem för flambara processgaser; så uppnås en helautomatisk värmebehandling som inte kräver någon uppsikt i väteatmosfär vid max. 1300 °C.

Man kan fylla på upp till 5 liter av ett pulver i påfyllningstratten. Härifrån transporteras pulvret via en transportsnäcka med kontrollerad hastighet in i det roterande arbetsröret, bearbetas i ugnen och kan sedan helt enkelt tas ut ur samlingsbehållaren när processen är avslutad. Tack vare de olika atmosfärerna som är möjliga kan denna ugnsmodell användas för olika arbetsuppgifter som t.ex. inom materialforskningen för metallpulver som inte innehåller järn.

Download PDF