Ny katalog Additiv Manufactoring

I den nya katalogen ""Additiv Manufactoring"" beskrivs i detalj olika lösningar för värmebehandlingen av byggkomponenter som sista steg i den additiva tillverkningsprocessen. Inte alla additiva tillverkningsprocesser kräver en värmebehandling för de komponenter som har tillverkats. Men för de flesta processer garanterar en avslutande värmebehandling i en ugn först den kvalitet som önskas.

De krav som ställs på en ugn är avhängiga av materialet som komponenten består av, av arbetstemperaturen, av atmosfären i ugnen och naturligtvis också av den aktuella additiva tillverkningsprocessen. Från kompakta kammarugnar med skyddsgaslåda över en nästan spänningsfri glödgning av lasersmältkomponenter till retortugnar, inklusive den säkerhetsteknologi som behövs för sintring i väte av komponenter som innehåller bindemedel, finns i den nya katalogen även ugnar för materialspecifika applikationer för aluminium, titan, stål samt keramik, sand och plast.

Download PDF