Additive Manufacturing, 3D-tryck

Med additiv tillverkning är det möjligt att direkt förvandla konstruktionsfiler i fullt funktionsdugliga objekt. Via 3D-tryck byggs olika objekt av sand, glas, metall och plast upp skikt för skikt tills man har ett färdigt objekt.
 
Ofta måste dessa objekt sedan också värmebehandlas. Nabertherm kan här erbjuda olika lösningar från härdning av bindemedel, upprätthållande av hållfastheten vid formborttagning (green strength) till vakuumugnar, i vilka objekt av metall sintras, infiltreras och sedan seghärdas.
 
Es bra exempel på additivt tillverkade produkter är formar för mindre partier vid fingjutning. Också för fingjutning erbjuder Nabertherm många lösningar för förvärmning av tillverkade formar innan gjutningen och för formarnas vaxursmältning som sedan följer som nästa arbetsmoment.

Download PDF