Presentationen av det nya Dental produktsortimentet på IDS 2015 i Köln var mycket lyckad

För första gången presenterade NABERTHERM den nya ugnsmodellen LT 02/13 CR för sintring av kobolt-krom i argon atmosfär på fackmässan IDS i Köln, som är den största i sitt slag. Sortimentet kompletteras av den nya modellen LHT 01/17 D för sintring av translucent zirkonoxid på dentallaboratorier. Denna ugn är en kompakt modell med låg vikt och övertygar med ett unikt förhållande mellan pris och prestanda. Båda ugnar ansluts till ett enfas strömnät. Också för första gången presenterade NABERTHERM sin nya controller-generation på IDS. Dessa modeller är enkla att manövrera, har modernaste dokumentationsegenskaper, finns i flerspråkigt utförande och har många ytterligare tekniska highlight. För mer informationer se vår nya Dental katalog.