News

Alternatywa wobec produktów z wełny z krzemianu aluminium w budowie pieców przemysłowych (angielski)

W produkcji pieców przemysłowych nieustannym celem jest nie tylko rozwiązywanie wyzwań technicznych, lecz także, w ramach najnowszej wiedzy technicznej, wykorzystanie całego know how oraz skupienie całej energii na minimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz użytkowników pieców. Poprzez całkowite zastąpienie wełny z krzemianu aluminium firmie Nabertherm GmbH udało się w pionierski sposób spełnić wymagania normy TRGS 619.

Terminy targów

Euroguss
Nürnberg, Germany
18.01.2022 - 20.01.2022
AMB
Stuttgart, Germany
13.09.2022 - 17.09.2022